GeoGebra - kurs zaawansowany

Przeznaczenie kursu

Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki, którzy posiadają już umiejętności w wykorzystaniu podstawowych i średniozaawansowanych narzędzi GeoGebry (np. absolwentów kursu podstawowego i średniozaawansowanego oraz kursu dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów bądź kursu dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry).

Uczestnicy kursu zaawansowanego poznają techniki i przykłady zastosowania poleceń do przygotowania bardziej skomplikowanych apletów, mogących przydać się na lekcjach matematyki, informatyki, kołach zainteresowań.

Cele kursu

 • Poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z obsługą programu GeoGebra.
 • Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe przykłady obejmujące: skrypty GeoGebry, listy, zaawansowane narzędzia tekstowe, tworzone przez użytkownika narzędzia oraz nietypowe animacje.
 • Pogłębienie umiejętności samodzielnego wykonywania przykładów w programie GeoGebra, mających na celu wspomaganie procesu nauczania.

Praca na kursie

Praca na kursie polega na zapoznawaniu się z materiałami szkoleniowymi i wykonywaniu zadań na ich podstawie. W każdym module są zadania obowiązkowe oraz zadania dla chętnych (CH). Zadania dla chętnych stanowią rozszerzoną propozycję wykorzystywania narzędzi GeoGebry i dają uczestnikom możliwość samodzielnego wykonywania apletów na podstawie poznanych wcześniej technik. Przez cały czas funkcjonować będzie na kursie Pomoc w postaci forum technicznego, na którym uczestnicy komunikują się z prowadzącym. Wykonane zadania przesyłane są na platformę do oceny.

Tematyka poszczególnych modułów

 1. Zaawansowane funkcje tekstowe
 2. Kolorowanie tekstu
 3. Listy i narzędzia
 4. Testy z polami wyboru
 5. Inne rozwiązania testów
 6. „Kolorowanki”
 7. Interakcje matematyczne
 8. Animacje
 9. Nietypowe sterowanie punktami
 10. Nietypowe animacje