GeoGebra dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Przeznaczenie kursu

Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych, którzy posiadają już umiejętności w wykorzystaniu podstawowych i średniozaawansowanych narzędzi GeoGebry (np. absolwentów kursu podstawowego i średniozaawansowanego organizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry) oraz pragną wzbogacić i urozmaicić swój warsztat pracy poprzez kształcenie umiejętności ucznia określonych w standardach egzaminacyjnych z wykorzystaniem GeoGebry.
Zapraszamy osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak: wspomaganie procesu nauczania dynamicznym programem komputerowym, wizualizacja pojęć i zależności.

Cele kursu

 • Poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z obsługą programu GeoGebra
 • Poznanie narzędzi GeoGebry i ich zastosowania
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej o nowe przykłady
 • Pogłębienie umiejętności samodzielnego wykonywania przykładów w programie GeoGebra, mających na celu wspomaganie procesu nauczania

Praca na kursie

Praca na kursie polega na zapoznawaniu się z materiałami szkoleniowymi i wykonywaniu zadań na ich podstawie. W każdym module są zadania obowiązkowe oraz zadania dla chętnych (ch). Zadania dla chętnych stanowią rozszerzoną propozycję wykorzystywania narzędzi GeoGebry i dają uczestnikom możliwość samodzielnego wykonywania apletów na podstawie poznanych wcześniej technik. Przez cały czas funkcjonować będzie na kursie Pomoc w postaci forum technicznego, na którym uczestnicy komunikują się z prowadzącym. Wykonane zadania przesyłane są na platformę do oceny.

Uczestnik kursu ma możliwość uzyskania dodatkowo Certyfikatu Użytkownika GeoGebry wydanego przez Warszawskie Centrum GeoGebry, zgodnie z międzynarodowymi kryteriami. W tym celu oprócz ukończenia kursu dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych należy zaplanować i udokumentować przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem GeoGebry w szkole - przesłać scenariusz, sprawozdanie z zajęć i wypracowane do tych zajęć (lub na nich) materiały - zadania znajdują się w module CERTYFIKAT.

Tematyka poszczególnych modułów

 1. Przedziały, wzory skróconego mnożenia
 2. Równania i nierówności, funkcje, parametr
 3. Optymalizacja
 4. Ciągi liczbowe
 5. Trygonometria
 6. Planimetria
 7. Kombinatoryka i prawdopodobieństwo
 8. Elementy stereometrii - sześcian i graniastosłup
 9. Elementy stereometrii - ostrosłup i bryły obrotowe
 10. Pochodna