Etusivu Tapahtumat Eteneminen | Suunnitelmat | Historia | Galleria | Yhteystiedot


Yksityiskohtaiset hankesuummitelmat ovat saatavissa projektisihteeriltä, ks Yhteystiedot.Kimbilion alueen karttaKylätalo

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin Morogoroon Kylätalo. Paikallisena tapana on järjestää mittavia juhlia, kuten häitä ym. Kaupungissa on kuitenkin huutava pula sopivista juhlatiloista. Ruth Mmarin kuningasajatus onkin rakentaa ensin Kylätalo, jonka vuokratuloilla rahoitetaan turvatalon toiminta. Budjettirahoitusta kun ei hiippakunnalla ole tässä vaiheessa tarjota. Kylätalo toimii myös yhteisöllisenä kokous- ja koulutustilana. 

Kylätalo rakennettiin keväällä 2013 vesikattoon asti valmiiksi. Keväällä 2014 rakentamista jatkettiin. Rakennus- ja kalustekonttimme pääsi lopulta monen kuukauden matkan jälkeen perille Morogoroon, ja nyt kylätalon viimeistelytyöt ovat käynnissä. Avajaisia juhlittiin sunnuntaina 23.11.2014.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi suuremman version


Kylätalon edessä kasvaa apinanleipäpuu. Sen varjossa kelpaa huilata koulutuspäivän tauolla. 


Turvakoti

Itse Turvakotiin tulee asuinrakennus, jossa on aluksi kahdeksan huonetta tytöille ja naisille. Talo vaatii ympärilleen aidan ja vartijan kopin portin pieleen. Jatkossa Turvakodin pihapiiriin noussee toinenkin asuinrakennus, keittiö/pesutupa ja johtajattaren asunto vastaanottotiloineen, jolloin rakennukset muodostavat suljetun pihapiirin Koiramäen talon tapaan. Tässä vaiheessa NMKY:n hankkeen tavoitteena on rakentaa Kylätalo ja ensimmäinen Turvatalorakennus. 

Turvakodin perustusten kaivuu alkoi tammikuussa 2014, ja maaliskuuhun mennessä vesikatto saatiin valmiiksi. Työmaa hiljeni siksi aikaa kun kylätalo Ukumbi rakennettiin valmiiksi. Nyt turvakotia on taas rakennettu ahkerasti koko kesä 2015. Talo on rapattu, vesi- ja sähköjohdot on pääosin vedetty ja ikkunoissa on kalterit. Kuvia töiden etenemisestä löytyy Facebook- sivuiltamme.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi suuremman version

Klikkaa kuvaa nähdäksesi suuremman version

Kimbilion perustuksia kaivetaan. Kylätalo näkyy takana oikealla. 

Ja tässä ollaan nyt. Kimbiliossa vesikatto päällä. Oik alakulman kuvassa on Ukumbin ikkunoita.


Kimbilion toimintasuunnitelma

Tansanian evankelisluterilainen kirkko, Morogoron hiippakunta

Nais- ja lapsityö

Toimintasuunnitelma Kimbiliolle ja Ukumbille (kylätalo) 

Kimbilio-talo ja kylätalo Ukumbi ovat Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon Morogoron hiippakunnan nais- ja lapsityön osaston omistamat ja sen vastuulla. Kimbilio-talon toiminta on keskeinen osa hiippakunnan perheisiin kohdistuvaa diakoniatyötä ja naisten kouluttamiseen keskittyvää toimintaa. Ensivaiheessa Kimbilio-toiminnan käytössä on kahdeksan huonetta. Jokaiseen huoneeseen mahtuu äiti/huoltaja ja lapsi/lapsia.  Myöhemmässä vaiheessa huoneita on 16. Näiden lisäksi käytössä on neuvotteluhuoneet ja olohuoneet, työntekijöiden toimistot, keittiö jne.    

Nais- ja lapsityön osasto katsoo tällä hetkellä, että:

1.     kaikki naiset, jotka tarvitsevat suojaa heitä kohdanneen henkisen tai ruumiillisen väkivallan vuoksi, voivat tulla Kimbilo-taloon uskontokuntaan katsomatta. Eri tavoin vammaiset naiset huomioidaan siinä missä muutkin. Myös lasten on mahdollista päästä turvaan äitiensä tai turvaa tarvitsevan huoltajan mukana. Kaikille järjestetään maan tavan mukaan hyvä vastaanotto.

2.     taloon tulleet naiset ja heidän mukanaan tulleet lapset saavat suojan joksikin aikaa Kimbilio-talossa, esim. 4-5 päiväksi, enimmiltään viikoksi, poikkeustapauksissa siihen asti, että muu suoja on löytynyt.

3.     suojaa tarvitsevien naisten kanssa neuvotellaan, hankitaan riittävä turvaverkosto ja yritetään ratkaista ongelmatilanne sovittelemalla, niin kuin maan tapa on. Esim. kouluikäinen raskaana oleva tyttö voi tulla turvaan, koska kotona hän joutuisi kohtaamaan vanhempiensa ankaran kurituksen ja väkivallan. Hän voi olla talossa sen ajan, että asia neuvotellaan valmiiksi vanhempien ja suvun kanssa.

4.     rahaa ei anneta. Naiset ja lapset saavat päivittäisen ruoan, asunnon, kaiken mahdollisen avun ja suojan talossaoloaikanaan.

5.     naisille hankitaan avuksi tarpeen mukaan: sosiaalityöntekijä, lääkäri, poliisi, turvahenkilö, lakimies, pappi, joku vanhemmistoon kuuluva henkilö, luotettava taksikuski, opettaja, vanhempi, suvun jäsen jne. Psykologeja alueella ei ole.

6.     yhteistyö Morogorn kaupungin ja kaupungissa toimivien järjestöjen tarjoamiin palveluihin luodaan ajan mittaan saumattomaksi. Esim. Morogoron NNKY:n järjestämä yksinhuoltajaäitien tukiverkosto, jota Tampereen NNKY tukee.

7.     myös työ on terapiaa. Kaikkien saavat osallistua työhön voimiensa mukaan. Etsitään kodinomaisuutta.

8.     lasten osuus toiminnassa huomioidaan erityisesti. Jos taloon tulee kouluikäisiä lapsia, he menevät Kihondan kirkon leikkikouluun ja/tai Kimbilion vieressä sijaitsevaan St. Monican alakouluun. Lapsille varustetaan Kimbilio-taloissa leikkipaikka. Lapsille annettavaaa tarumaterapiaa ei ole saatavissa, mutta sen saamiseksi tullaan tekemään myöhemmässä vaiheessa suunnitelmia. Alueelle rakennetaan koulurakennus, jossa halukkaita voidaan kouluttaa. Katsotaan, että äitien hyvinvointi takaa lapsen hyvinvoinnin.

9.     Morogoron hiippakunnan naiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan talon kaikinpuolisen hyvinvoinnin ja toiminnan edistämiseksi. Osaamista on monella alueella. Koulutilat tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin koultuksiin.

10.  varat toimintaan hankitaan vieressä sijaitsevan kylätalon (Ukumbi) toiminnasta (suuret juhlat, kuten häät erittäin suosittuja), seurakunnissa järjestetyistä keräyksistä, muualta tulevasta mahdollisesta avustuksesta, kiitoslahjoituksista, alueella sijaitsevasta puutarhasta, kaupankäynnistä, jota voidaan Ukumbissa järjestettyjen juhlien aikana harjoittaa (naisten valmistamat erilaiset esineet), hiippakunnan naisten omasta liiketoiminnasta ja Tansanian valtiolta, johon otetaan pikaisesti yhteys.

11.  organisaatio toimii tämän hetken suunnitelmien mukaan seuraavasti:

·      taloista ja toiminnasta vastaa Morogoron hiippakunnan nais- ja lapsityöntekijä

·      kiinteästi hänen alaisuudessaan toimii Matron, joka valitaan ensin kolmeksi kuukaudeksi, ia jos hän osoittautuu päteväksi, hänen kanssaan tehdään 6 kuukauden sopimus (koeaikaa edelleen) ja myöhemmin maan tavan mukaiset sopimukset. Häneltä vaaditaan johtajapätevyyttä, kielten osaamista, hyvää käytöstä, johon kuuluu kaikkien naisten ja lasten lämmin ymmärtäminen, ja jonka tehtävänä on: vastata Kimbilion-talojen ja kylätalo Ukumbin toiminnasta, tavaroista, varoista, kirjanpidosta, julkisuudesta, juhlatilan myymisestä ja kalenterista, maksuista jne. Matronilla on yksi vapaapäivä viikossa, kuten muillakin hiippakunnan työntekijöillä.

·      Matronilla on kolme koulutettua apulaista, jotta talon ympärivuorokautinen turva ja vastaanotto voidaan pitää yllä. Näiden lisäksi hänen vastuullaan on kaksi siistijää ja kaksi vartiomiestä, puutarha-apulainen, joka tarpeen tullen voi toimia turvamiehenä, kokki ja kokin apulainen.

12.  vapaaehtoistyöntekijät voivat osallistua talon toimintaan kykyjensä mukaan. Ulkomailta tulevien vapaaehtoistyöntekijöiden kohdalla ongelmana nähdään kieli. Vain harvat naiset Morogorossa osaavat englantia. Tulkkien tarve on tällöin suuri. Kielihaasteesta huolimatta esim. vapaaehtoisten psykologien paikalle kutsuminen on mahdollista ja suotavaa. Kulttuurien eroavaisuus saattaa tuottaa ongelmia, mutta katsotaan, että aina voi yrittää. Ihmisyys on kuitenkin sama.   

      Näitä suunnitelmia voidaan muuttaa, kun saadaan enemmän kokemusta, ja kun toiminta kehittyy, ja kun saadaan lisätietoja yhteistyötahoista ja näiden toiminnasta.

 Kaikkia toimintaa rakentavia havaintoja, neuvoja ja apua otetaan vastaan, sillä vastaavanlaista toimintaa koko Tansaniassa ei ole. 


Aurinkosähköjärjestelmä

Morogorossa aurinkoa on yllin kyllin, mutta valtakunnanverkossa sähkö huononlaisesti, ja se mitä tulee on kallista. Niinpä Aalto- yliopiston työryhmä toteuttaa erillisenä hankkeena aurinkosähköjärjestelmän Kimbilioon. Suunnitelmat ovat jo pitkällä, ja ensimmäinen pieni aurinkopaneeli ohjausyksikköineen on kontissa matkalla Morogoroon. Aurinkosähköhankkeesta vastaa Ritva Saarinen Aalto- yliopistosta.


Morogoro

Morogoron kaupungissa asuu arviolta 400.000 asukasta. Kaupunki sijaitsee maan eteläisellä ylänköalueella noin 2 km:n korkeuteen nousevien Uluguru-vuorten juurella 190 kilometriä Dar es Salaamista länteen. Kimbilio on kaupungin pohjoisosassa Kihondan kaupunginosassa. 

Kimbilio