Welkom op de site ''Jij bent Eenheid" over naturalistische spiritualiteit

SPIRITUALITEIT GEBASEERD OP WETENSCHAP

Volgens een definitie gehanteerd in een KRO onderzoek over spiritualiteit is spiritualiteit een nagestreefde, beleefde en gearticuleerde relatie met transcendentie: vragen, betekenissen, waarden die de normale dagelijkse levenspatronen en routines overstijgen of doorbreken. 

De visie achter deze site is dat de inzichten van de moderne wetenschap mogelijkheden geeft om te komen tot transcendentie. 

De bron van inspiratie voor naturalistische spiritualiteit is de natuur. De mens ervaart zichzelf als onderdeel van de natuur wat respect oproept voor die natuur.  

Je dagelijks ervaren ik is hersenactiviteit voortgebracht door het organisme dat is voortgebracht door eenheid.  

Die hersenactiviteit doet het organisme denken dat het afgescheiden is terwijl dat niet het geval is.


DE ILLUSIE VAN AFSCHEIDING

Waarom is binnen eenheid het gevoel van afscheiding ontstaan?

Het heeft te maken met het evolutionaire mechanisme achter zelfhandhaving.. 

> De organismen die het gevoel van afscheiding niet hadden zijn uitgestorven. Immers als je geen verschil ervaart tussen 'jou' en de leeuw dan zul je niet gemotiveerd zijn om weg te lopen of je te verdedigen. Dus dan word je opgegeten. Uiteindelijk sterft de soort dan uit. 

> De organismen die het gevoel van afscheiding wel hadden bleven over.   

Illusies kunnen helpen bij de overleving. 

Het lijkt en het voelt alsof je een afgescheiden ik bent, maar het is slechts een gevoel voortgebracht door de hersenen.


Voor vragen roeland@dirah.nl