DRAKEN levende

Voor een degelijke inleiding bekijk deze link !

Levende draken in deze tijd
Wij kennen onze aarde en wat daar op leeft niet !  Net zo min als wij onze geschiedenis kennen.
Draken zijn nauw verwant aan moeder Aarde. Aan de moeder Godin en aan de fundamentele - fractale krachten welke werkzaam zijn in het universum.
Direct verbonden of een met God zodoende. 

In de spirituele natuurgeneeskunde is er sprake van 2 soorten hyrarchien die van de Engelen en die van de Draken. Beide zijn (minstens !) gelijkwaardig.


       Comodovaranen    

Komodo Varanen van het eiland Komodo zijn Varanen welke tot 5 meter lang kunnen worden. 
Levende op een eiland in de buurt van Indonesie en waar het landschap nog behoorlijk zo is als in de prehistorie. Zij hebben 60 stuks tanden als een haai, zijn buiten-gewoon agressief aanvallend en eten rustig een mens op wat dan ook al meerdere malen is gebeurd.                         
Bron Foto  Link                                               Bearded dragon  Link  Australie

Zee draken:

zee draken herkenbare overeenkomsten
In India leven de zogenaamde Draco's. Zij hebben vleugels om mee te zweven die er uitzien als die van een vlinder, en een gele keelkwab. Een soort hagedis.
            

      

                                                                                                                Bron foto:  Link                                      Bron foto:  Link                           Bron foto: Link                    Bron foto:  Link

-
Er bestaan ook Varanen in het water als een aparte soort.
Aanvullende linken;
Komodovaranen ook op andere eilanden  Linken
Nog meer vondsten in China- Draken dino's Link

Varanen kennen maagdelijke voortplanting net als dat soms ook bij slangen voorkomt zonder dat dit  inteelt geeft. (!)

Ergens doen ze wel wat denken aan buitenaardsen. Het wonderlijke is dat er studies zijn gedaan waarbij de evolutionaire lijn van de dinosauriers is voortgezet. Daaruit ontstond een soort mens is de overtuiging maar wel met een veel meer reptielachtig uiterlijk dan hoe wij onszelf nu in de spiegel zien al dan niet uitgeslapen ! De afbeeldingen doen denken aan foto's van buitenaardsen. Dit geeft volop ruimte aan speculaties over de herkomst van buitenaardsen en hun bemoeienis met de mensheid. 

In diverse spiritueel georienteerde boeken worden draken genoemd als machtige wezens welke in staat zouden zijn complete zonnestelsels te scheppen en in voortdurende strijdt zouden zijn. 

Hun naam; Draconian's. Tegenwoordig veel gebruikt in spellen en sf verhalen. 
'Bringers of the Dawn'  is een van de boeken waarin e.e.a. wordt besproken.
De draken hadden mogelijkerwijs een veel hogere staat van bewustzijn dan ons nu wordt verteld.
Gouden draken, wijsheidsdraken e.a. 

Een fossiel recent (2009) gevonden in zuid - west China van een vliegende dino. Bron foto: Link
"An ancient arboreal lizard coasted through the air using a winglike membrane stretched across elongated ribs, a new fossil reveals.

Dubbed Xianglong zhaoi, the gliding lizard lived during the Early Cretaceous period, about 150 million years ago. The specimen, detailed Monday in the Proceedings of the National Academy of Sciences, is about 6 inches (15.5 centimeters) long, and its immature features suggest it died at a young age."

Meer voorbeelden van uitzonderlijke dieren:  Link                                                                                                                        Nog meer recente vondsten (najaar 2009 en eereder) die laten zien dat ons beeld van de geschiedenis incompleet is !  Link


Grote veranderingen
De dinosauriers zijn uitgestorven en dat is plotseling gegaan. De enorme krater in Noord Amerika zou hiervan het bewijs zijn zo wordt aangenomen. Een inslag welke in een klap meer dan 90 % van het leven op aarde vernietigde en wel zo snel dat Mamoeten zijn gevonden met het onverteerde - verse gras nog in hun bek !
Slechts enkelen van de bewoners van deze aarde overleefden de klap en gaven daarmee voeding aan alle verhalen over draken e.d. omdat zij her en der toch overleefden tot in onze tegenwoordige tijd. Het aantal soorten op onze aarde werd gedecimeerd. Voor de klap waren er veel meer nu geheel onbekende soorten zo blijkt uit onderzoeken. Veel is er letterlijk uitgestorven aan planten en ook dieren.

Denk aan het monster van Lochness, de Sneeuwman en dergelijke verhalen over de hele wereld. Er zijn duizenden beschrijvingen en minstens zoveel overleveringen van over de hele wereld. Elk continent kent ze !  Er waren of zijn soorten die wij in het hier en nu totaal niet kennen.

De vraag is niet zozeer waar kwamen zij vandaan maar veel meer; waar komen wijzelf vandaan ! Wat is er gebeurd in deze evolutieionaire lijn van de aarde waarom er zo'n enorme onderbreking heeft plaatsgevonden en tot op de dag van vandaag er een strijd gaande lijkt tussen verschillende kampen of belangengroepen. Zo lijkt het...

De mens met een uit verhouding snel gegroeide hersenmassa,
met vreemde vrijwel tegennatuurlijke gedragingen, etc  De mens als rariteit  Link

Volgens spirituele bronnen is de draak aan het terugkomen na lang te zijn verbannen en ooit gebruikt c.q. misbruikt.
Mensen ervaren, zien of voelen de draak in verschillende vormen.
Feitelijk een enorm oude laag van ons zelf welke raakt aan de fundamenten van het levende.

Wat is de overeenkomst of de lijn van draken naar de mens ?
Volgens tal van overleveringen waren de werkelijke heersers in Europa afstammelingen van de zogenaamde drakenlijnen. Ook uit China is dat bekend. De Keizers werden en worden benoemd als rechtstreekse afstammelingen van de draak en zelfs met staarten afgebeeld en vermeld in oude afbeeldingen en teksten. Link  Zelfs de bevolking in China schijnt de uitdrukking "Lung Tik Chuan Ren"  wat zoveel zou betekenen als afstammeling van de draak. Link

Draken- dino afbeelding gevonden bij Rosslin Chaple

Wat doet een dinoafbeelding bij het beroemde Rosslin Chaple ?The four dragon Kings  Link
"Chinese mythology refers to four Dragon Kings (Long Wang), each of which rules one of the four seas (which in turn relate to the four cardinal compass points). They are said to live in great crystal palaces under the oceans.   The four Dragon Kings are:

  • Ao Shun (North)     Ao Ch'in (South)    Ao Kuang (East)    Ao Jun (West)

Of these Ao Kuang was the King of the Dragons with the largest territory. He was later succeeded by his son Ao Ping.

As well as ruling the oceans, the Dragon Kings have power over other forms of water such as clouds and rain. It was to them that people would turn when threatened by drought or flood. If angered they could wreak havoc with storms and floods. They were more powerful even than the Emperor."  

bron foto: Link

Meer over draken, de geschiedenis en de soorten  Link

Er is meer aan de hand

In onze geschiedenisvervalsing, al dan niet met goede bedoelingen is ook ons perspectief op ontstaan en de waarheid en waarde van diverse symbolen grotendeels verloren gegaan. Wij volgen een vals geloof en denken de waarheid of de realiteit te kennen. Ons realiteitsbesef is vervormd. Honderden zo niet duizenden dingen laten ons elke dag weer zien dat ons perspectief van de werkelijkheid niet klopt.

Een klein Engelstalig stukje tekst overgenomen uit Nexus  Augustus- September 1999;

As explained in Genesis of the Grail Kings, the monarchs of the Grail succesion were called Messiahs (Anointed Ones = gezalfden) because, in the early days in Mesopotamia and  Egypt, they were anointed with the fat of the sacred Messeh (the holy dragon or crocodile).  By virtue of this, they were also called Dragons. The Dragon, emblematic of wisdom, was the eptome of the Holy Spirit which, according tot the Book of Genesis, moved upon the waters of time, while the Grail was the perpetual Blood Royal-- the Sangreal. Originally, in old Mesopotamia, it was called the Gra-al-- the Sacred Blood of the Dragon Queens--and it was said to be the "nectar of supreme excellence". The ancient Greeks called it ambrosia.

The concept of fairies (the fair talk) was born directly from this base, being a derivative of "fey" and relating especially to "fate".  In the Celtic world, certain royal families (especially those of the Pendragons, or Head Dragons) were said to carry the Fairy Blood--that is to say, the fate or destiny of the Grail Bloodline-- while the Elf Maidens of the Albi-gens were the designated guardians of the Earth, starlight and forest.

But how was it that the dragons, fairies and elves of history became enveloped within a shroud op supernatural enigma?  Whu was it that their stories were moved from the world of reality into a domain of romance and nursery tale? What had all this to do with the Donation of Constantine ?

... For here, in this one noble race, we have the "elves", "fairies" and "Pixies-- not beguiling little folk, but distinguished kings and queens of the Dragon succession.

Er werden weerwolven en vampieren van gemaakt door de kerk met name, net als de heksen en de draken in een kwaad daglicht werden gesteld en vaak verband, aangevallen of vernietigd. Zo  werd onze ware grond, onze echte geschiedenis ernstig aangetast. Tot op de dag van vandaag loopt onze samenelving zodoende achter gevallen Engelen aan en aanbidden die terzelfdertijd onze ware afkomst daarmee verlochenende. Eigenlijk bidden wij vaak om hier weg te worden gehaald om in de hemel te komen etc. Feitelijk bieden wij ons aan om nog meer overgenomen te worden. Uiterst ongezond! Het gaat om hier. Hier op Aarde. Daar is jouw ware verbinding met GOD te vinden.

God die in alles is.

Sir Laurence Gardner is Prior van de Keltische kerk en heeft over dit onderwerp zoals hierboven geschetst twee boeken geschreven:

- Bloodline of the Holy Grail The Hidden lineage of Jezus  Revealed.   Element Books  isbn 1-85230-870-2

- Genesis of the Grail Kings  The Pendragon Legacy of Adam and Eve   Bantam Press  isbn  0-593-04430-4


Draken- Dinosauriers - Recente ontdekkingen Actueel Nieuws 

Een levende zwemmende draakachtige gefilmd in Japan en levende 600 meter diep onder water. 

Een zwemmende overlevende van de draken van weleer ?!


                   Uiterst vreemde dieren waaronder ook een soort Dino  :


    

Ons beeld van wat er leeft is zeer onvolledig !
Interessant is dat je in sommige afbeeldingen ook hersenen als massa kunt herkennen! Alsof er een link is gelegd tussen de kronkelende wat vormeloze hersenen en draken !   
 
      

Zo bekeken krijgt alles een geheel andere waarde en zijn wij inhoudelijk geheel anders dan wij altijd dachten. Afstammelingen van de draak. De dinosauriers - de enorme krachten als (gedeeltelijke) voorouders.

Wijze draken die ons kennis gaven en ons leven hebben geschapen. Aan de wieg er van staan.
Alles aansturen en het beginpunt, aansturing en verlengde zijn van de meridianen - de energiebanen in ons lichaam.
Draken worden ook gezien als een uitdrukking zijnde van ons DNA- alsmede dat feitelijk onze rug bij elkaar een soort slang, draak is inclusief staartbeentje !

De bovenstaande link bevat; 
Uit deze pagina's;

Overview

A theoretical reptilian humanoid has also been the focus of a widely discussed thought experiment in speculative evolution. In particular, in 1982 paleontologist Dale Russell, curator of vertebrate fossils at the National Museum of Canada in Ottawa, conjectured a possible evolutionary path that might have been taken by bipedial predator dinosaurs had they not all perished in the K/T extinction event 65 million years ago.[4] The essence of this thought experiment was that bipedal predators (theropods) which existed at that time, such as Troodon, could have evolved into intelligent beings similar in body plan to humans. Over geologic time, Russell noted that there had been a steady increase in the encephalisation quotient or EQ (the relative brain weight when compared to other species with the same body weight) among the dinosaurs.[4] Russell had discovered the first Troodontid skull, and noted that, while its EQ was low compared to humans, it was six times higher than that of other dinosaurs. If the trend in Troodon evolution had continued to the present, its brain case could by now measure 1,100 cm3; comparable to that of a human.[4] Troodontids had semi-manipulative fingers, able to grasp and hold objects to a certain degree, and binocular vision.[4]

Description

Russel proposed that this "Dinosauroid", like most dinosaurs of the troodontid family, would have had large eyes and three fingers on each hand, one of which would have been partially opposed. As with most modern reptiles (and birds), he conceived of its genitalia as internal. Russell speculated that it would have required a navel, as a placenta aids the development of a large brain case. However, it would not have possessed mammary glands, and would have fed its young, as birds do, on regurgitated food. He speculated that its language would have sounded somewhat like bird song.[5]

Criticism

Russell's thought experiment has been met with criticism from other paleontologists since the 1980s, many of whom point out that Russell's Dinosauroid is overly anthropomorphic. Gregory S. Paul (1988) and Thomas R. Holtz Jr., consider it "suspiciously human" (Paul, 1988) and argue that a large-brained, highly intelligent troodontid would retain a more standard theropod body plan, with a horizontal posture and long tail, and would probably manipulate objects with the snout and feet in the manner of a bird, rather than with human-like "hands".[5]

Zouden wij ons kunnen voorstellen dat ook die evolutielijn toch is doorgegaan en nog steeds leeft en doet denken aan;  Greys  Link

Er is een soort mengeling gemaakt van diverse soorten rassen beschrijven verschillende bronnen. Het lijkt alsof de bestaande reptielen daarin als basis zijn gebruikt. Denk in dit verband ook aan ons 'reptielenbrein' - het oudste gedeelte in ons systeem ! Vanuit verschillende bronnen is ons DNA min of meer kunstmatig gefabriceerd, met een bepaald doel !

Wij horen zodoende nergens bij kun je zeggen in dit heelal. Een genetisch experiment wat volgens diverse bronnen ook verschillende keren is mislukt ! Denk ook aan het zondvloedverhaal, copulatie met dieren etc. Kennelijk zat er iets mis in de constructie, of was het gewoon een nog ingebouwde herinnering aan een oude staat van zijn ?!

En God vernietigde zijn schepping zo lezen wij in diverse bronnen en denk ook aan het zondvloed verhaal, de strijdt met de reuzen etc.

Het reptielenbrein zou in de mens het oudste en meest centrale deel van het brein zijn.  "Volgens MacLean bestaan onze hersenen uit drie afzonderlijke delen die tezamen ons gedrag aansturen. De oudste structuur is het primitieve brein ook wel reptielenbrein genoemd, dan komt het limbisch systeem en als laatste het 'neurale broekie' de neo-cortex wat wij ons 'gezonde verstand' noemen... Bron  Link

In dit perspectief heeft ook de moderne Darwinistische evolutietheorie volkomen gelijk. Wij stammen af van de dieren alleen op een wel heel andere wijze dan zij ooit hadden gedacht. De basis voor ons was en is (!) het reptielenbrein. Een brein dat wel degelijk meer kon dan wat gras eten en brullen. Daaromheen is de mens opgebouwd. Er is een laagje overheen gelegd.
Vrijwel elke beschrijving van buitenaardsen gaat over niet menselijke uitziende verschijningen.
Het heelal lijkt daar meer mee bevolkt dan met "onze soort !"

Met name in het emotionele gebeuren is er iets veranderd met de komst van de mens. Groepen hebben geprobeerd het gevoel uit te schakelen. Daarmee ontstond er echter een verval. De soort schijnt zo te zijn gemaakt dat er zonder gevoel geen menselijk uiterlijk tevoorschijn wil komen. Alsof er iets volledig mis gaat in o.a. de vochthuishouding.
Wat is er opvallend anders aan een mens buiten spreken etc;  "

Voortplanting

De manier waarop mensen elkaar benaderen tijdens geslachtsgemeenschap is voor het grootste gedeelte uniek in de dierenwereld. Behalve de bonobo zijn mensen de enige primaten die elkaar van de voorkant ontvangen. Na een zwangerschap van ongeveer 40 weken (9 maanden) wordt doorgaans één baby geboren." Link Wikipedia

Leven kan kunstsmatig worden gemaakt en dat wordt al jaren geprobeerd !   Bron

"New Artificial DNA Points to Alien Life"     By Robin Lloyd, LiveScience Senior Editor posted: 14 February 2009 07:55 pm ET

CHICAGO — A strange, new genetic code a lot like that found in all terrestrial life is sitting in a beaker full of oily water in a laboratory in Florida, a scientist said today, calling it the first example of an artificial chemical system that is capable of Darwinian evolution. The system is made of the four molecules that are the basic building blocks of our DNA along with eight synthetic modifications of them, said biochemist Steven A. Benner of the Foundation for Applied Molecular Evolution in Gainesville. The main difference between the synthetic molecules and those that make up conventional DNA is that Benner's molecules cannot make copies of themselves, although that is just "a couple of years" away, he said. The wild biochemistry finding, described to a small group of reporters today at the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science, offers ideas about new types of life for scientists to look for beyond our planet, or even possibly hidden on our planet. "Unless it happens to shoot at you with a ray gun, the life that you encounter off of Earth will not necessarily have same biochemistry as us," Benner said.  And the step from Benner's system to something that could be called artificial life is still large. "There is not enough information in them to build organisms," Benner said.

Expanded alphabet for DNA     
For some 20 years, Benner's labs have been involved in trying to make artificial life or things approximating it, with similar genetic and inheritance properties to life on Earth. (Previously, Benner worked at the University of Florida.)
He and his colleagues have focused in part on expanding the DNA alphabet to develop an "Artificially Expanded Genetic Information System," which now has its own supporting molecular biology.

The building blocks of DNA are four chemicals called nucleotides that are referred to as A, C, T and G, for short. The nucleotides pair up and bond in predictable ways to form the double helix structure of DNA. Benner's new nucleotides, which he and his colleagues have named Z, P, V, J, Iso-C, Iso-G, X and K, are reshufflings of the constituents of those molecules found in our DNA.  The evolution in this system happens when the 12-letter genetic code makes copying mistakes and subsequent sequences have properties that make them more liable to get copied. Those sequences would survive in greater numbers than the original sequence........."


In diverse landen zijn intussen uiterst rare wezens waargenomen en ook gevangen welke lijken op misgelopen experimenten.  Link


Nadere informatie

Draken in de geschiedenis
Uit diverse bronnen wordt beschreven over vliegende en monstrueuze beesten. Het is voor te stellen dat een confrontatie met een van de bovenstaanden beesten mensen tot dergelijke verhalen heeft  gebracht. 

Bron onderstaande tekst:  Link
Posted by barabeku in NewStrange.
Tags: china, dragon, fossils, legend, reptile
trackback

Some fossils, named the “China dragon fossils”, were recently exhibited in the Xinwei Ancient Life Fossils Museum in Anshun, Guizhou. When archeologists first stripped the clay off the fossil, they found the dragon had a pair of horns above its head and the shape of the dragon was very like the legendary animal often described in books and stories.

http://www.crawley-creatures.com/recent/recentimages/dragons1.jpg

Dragons have often appeared in Chinese legends. The dragon with two horns on its head is regarded as a totem. The totem was first invented by Chinese ancestors and worshipped by the Chinese people. Therefore Chinese people are also called the “descendents of the dragon”. For a long time, scientists thought that the dragon was a fictional animal existing only in stories. The dragon fossil was found in Guanling County, Anshun City, in 1996, and has been kept in a good condition. It is measured 7.6 meters long. Its head is 76 centimeters long and the neck is 54 centimeters long. The body is 2.7 meters in length and 68 centimeters in width, and the tail is 3.7 meters long.

The dragon’s head is in a triangle shape. Its mouth is 43 centimeters long. The widest part of the head is 32 centimeters long. The horns project from the widest part of the head, and are symmetrical and 27 centimeters long. They are a little bit curved and tilted, which makes the fossil look very much like the legendary dragon.

The China dragon was a reptile animal living in the ocean in Triassic Period about 200 million years ago. It was an amphibian. It spent most of its time living in water, although sometimes it walked on land. It also laid eggs on land. The animal lived on fish and small reptile animals .........


Wat heeft zich veranderd

Ridders en Draken
de juiste plaats weten en wijzen

"De draak wordt door alle volkeren geassocieerd met Goden... Er bestaat een nauw verband tussen de mythe van de draak en de cultus van de Moedergodin Link; dit verband verklaart het volharden van verhalen over mensenoffers, hun relatie met donder en wolken en met schatten. Het verklaart ook de deugdzaamheid van het doden van de draak, dat wil zeggen de doder beschermt de mensheid tegen de boosaardigheid van de God."     Bron;  Larousse Encyclopedie der Mythologie

Tegelijkertijd is de uitdaging echter niet om de draak te doden maar hem/ of haar zijn plaats te wijzen. Als een soort acupunctuur te prikken en daarmee positief te activeren. Dat is wat met de drakenlijnen - laylijnen in de aarde is gedaan. Via naalden, menhirs en andere stenen is de kracht opgetrokken naar boven tot positief voordeel voor de omgeving of ook omgevormd.

Aardmagnetisch veld en reuzegroei
Krachtlijnen in de aarde worden ook wel drakenlijnen genoemd. In de oudheid was het aardmagnetisch veld  Link geheel anders. Er was sprake van reuzegroei van dieren, planten en ook mensen. In de tegenwoordige tijd komen er ook nog reuzen voor. Mensen welke tot 2,5 meter lang zijn. Gevonden geraamtes laten echter zien dat veel groter ook is voorgekomen ! Zelfs de bijbel spreekt er over !  
(In die tijd leefden er Reuzen op aarde  alsmede Adam Katmon- de eerste mens zou enorm groot zijn geweest).

De aarde zou eerst een zijn geweest met de maan, welke vervolgens los kwam van de aarde en heel dichtbij zijn omloop had. Dat gaf een enorme aantrekking met als gevolg veranderingen in de vochthuishouding, de reuzengroei en veranderingen in de hypofyse hieraan gerelateerd.

Het wonderlijke is dat wanneer je planten plaatst in sterk werkende magneetvelden er een 'terug gaan' ontstaat naar de oorspronkelijke natuurlijke soort ! Langzaam veranderd vervolgens, soms in groeiseizoenen, de plant weer in de oorspronkelijke soort. Bij verschillende natuurvolkeren wordt verteld hoe het dierenrijk drastisch veranderde na een ramp. De soorten hadden andere kenmerken gekregen ! Uit het gesteente materiaal van de aarde is bekend dat het aardmagnetisch veld verschillende keren is gewijzigd in de geschiedenis van de aarde. Noordpool was zuidpool en omgekeerd en ook nog eens gelegen op verschillende plaatsen op aarde.
Er zijn hier diverse onderzoeken naar gedaan. Met deze bewegingen veranderde ook ons bewustzijn. En dat is waar de hele strijdt om lijkt te gaan ! Welke richting geef je het bewustzijn !

Energielijnen in ons lichaam
Bekend van de meridianen. Energie die gestuurd kan worden door naalden/ of moxa te branden op speciale plaatsen waar die energie aan de oppervlakte komt en kennelijk een uitwisseling heeft of kan hebben met de wereld.
Op dezelfde wijze zijn stenen geplaatst in de drakenlijnen van de aarde. De draak te temmen ipv te doden wat wij er hier in het westen van hebben gemaakt. 

In China en andere Aziatische landen is de draak een heel heilig dier en de voorvader van de eerste keizers van China Link
"The symbol of the dragon represents spiraling DNA, the path into greater enlightenment.

The Celestial Chinese Dragon is comparable as the symbol of the Chinese race itself. Chinese around the world, proudly proclaim themselves "Lung Tik Chuan Ren" (Descendents of the Dragon). Dragons are referred to as the divine mythical creature that brings with it ultimate abundance, prosperity and good fortune.

As the emblem of the Emperor and the Imperial command, the legend of the Chinese Dragon permeates the ancient Chinese civilization and shaped their culture until today. Its benevolence signifies greatness, goodness and blessings.

The Chinese Dragon, or Lung , symbolizes power and excellence, valiancy and boldness, heroism and perseverance, nobility and divinity. A dragon overcomes obstacles until success is his. He is energetic, decisive, optimistic, intelligent and ambitious.

Unlike the negative energies associated with Western Dragons, most Eastern Dragons are beautiful, friendly, and wise. They are the angels of the Orient. Instead of being hated, they are loved and worshipped. Temples and shrines have been built to honor them, for they control the rain, rivers, lakes, and seas. Many Chinese cities have pagodas where people used to burn incense and pray to dragons.

The Black Dragon Pool Chapel, near Peking, was reserved for the Empress and her court."


Sterrenbeeld de draak aan de hemel   Een van de grootste en langste sterrenbeelden welke alle zones van de dierenriem -tekens raakt behalve de weegschaal waar dan het verhaal van Michael en de Draak van zou zijn afgeleid. Het sterrenbeeld Draak wentelt zich rondom de Poolster.
Of draconische maatregelen    Een draak van een mens     de draak steken     Drakerig

  • creation by Draco ( in Draco (Greek lawgiver) )

    Athenian lawgiver whose harsh legal code punished both trivial and serious crimes in Athens with death—hence the continued use of the word draconian to describe repressive legal measures.

  • repeal by Solon ( in Solon (Greek statesman and poet): Code of laws. )

    ...to the future good of Athens was his new code of laws. The first written code at Athens, that of Draco (c. 621 bc), was still in force. Draco’s laws were shockingly severe (hence the term draconian)—so severe that they were said to have been written not in ink but in blood. On the civil side they permitted enslavement for debt, and death seems to have been the penalty for almost...

EM 6602 (IG I3 104) Stele bearing a 409/8 B.C. copy of the Draconian laws  Link  (7th cent. B.C.), concerning homicide. Height 1,025, width 0,72, thickness 0,135 m.

Volgens

From Wikipedia, the free encyclopedia

Draconian may refer to:


Volgens sommigen zijn een aantal van onze leiders draconians,. Dwz; niet van deze aarde of met een geheel ander bewustzijn werkende. Denk wat je wil maar kijk er goed naar.

Wanneer onze aarde in een grijs verleden feitelijk is aangevallen dmv een enorme meteoriet inslag komen de diverse verhalen van opstand van de reuzen tegen de Goden, en veel andere verhalen in een heel ander daglicht te staan ! Feitelijk is het bestaande leven totaal weggevaagd !  tbv van ons de huidige overheersende en veel vernietigende soort welke meestal in grote afstand tot de natuur leeft.


http://www.youtube.com/watch?v=seHmjm1Gcrw
Ufo´s en de achtergrond en onze toekomst

Ufo´s, onze beschaving begint en moderne techniek
De forcering van de Egyptische beschaving tot een in een klap hoogstaande cultuur gelijk aan die van de Babyloniers. De vraag is hoe gezond dit is ! Graf gevonden met lijk van alien. Gelijksoortige vondsten zijn gedaan in China, en op andere plaatsen.

Onze hersenmassa is feitelijk onnatuurlijk snel gegroeid. Bijna als een woekering.
Gemanipuleerd tot en over het reptielbrein heen gegroeid als een dekentje... Wij weten nog zo weinig van ons zelf... en van de wereld !

De Chinese muur als een immense draak die China bescherming gaf

De Chinese muur als draak door het landschap


How to train your own Dragon


Het zit in de lucht ook in films. Men weet dat er draken zijn !
Heel vriendelijke en wijze ook.


Genetische manipulatie, kruisingen mens-dier, uit de hand gelopen experimenten, herhaling of geheel nieuw, extreem grote en vreemde dieren....


Mogelijk mutaties en het zien van vreemde verschijnselen.'Their are no choices, only acceptance'

Zie voor meer  de pagina; de mens als rariteit
Vereniging  Syntax NBA: 

Op verzoek is het geven van een lezing mogelijk tav de diverse onderwerpen genoemd in deze website. Ook persoonlijk advies en begeleiding. Neem contact via ons onderstaande emailadres en bekijk onze inleidende pagina  Link  voor een meer compleet beeld van ons werk.  Ons cursus- en activiteitenoverzichtDe toekomst is aan jou !
NBAnatuurlijk@gmail.com................................................................................................................................................... NBA   

Laatst bijgewerkt:  Voorjaar  2011        © Copyright Syntax NBA 2009, 2010, 2011 e.v. Alle menselijke rechten voorbehouden

Subpagina''s (1): Draken in Antieke voorwerpen
Comments