Het magnetisch veld van de aarde en andere aspecten van magnetisme


Het magnetisch veld van de aarde
Als de aarde functioneert als in dit filmpje qua magnetisch veld is er iets heel bijzonders aan de hand !
Namelijk; een pertinente onmogelijkheid !
Ons bewustzijn

Bij verstoringen in het aardmagnetisch veld ontstaan er ook verstoringen in ons bewustzijn. Onze informatie opslag in ons systeem is als in een magneetveld.
Een van de redenen is dit waarom telefoons en andere appartauur bijzonder verstorend kan werken op het menselijk lichaam en de hersenen.
Volgens een documantaire van National Geografic van Mei 2009 is er in de Bermuda Driehoek en in de draken driehoek bij Japan sprake van flinke verstoringen in het aardmagnetisch veld.
Volgens metingen vauit de ruimte met een sateliet gedaan is dit toe te schrijven aan een verstoring, een soort storm wordt het genoemd, in het binnenste van de aarde. Hierdoor zouden met regelmaat ernistge verstoringen ontstaan en is de regio bij de Bermudadriehoek de plek met het slechts werkende magnetische veld op aarde.


Richting en vogels  richting en vissen
Beinvloed door het magneetveld van de aarde.magneten

Ook andere onverwachte mogelijkheden dienen zich aan:

Relativiteitstheorie en gerelateerde onderwerpen. Het veranderen en vervormbaar zijn van onze realiteit
Einstein archief van al zijn teksten  Link

Door Willem de Moor, maandag 11 mei 2009 09:47, views: 37.907  Bron:  Tweakers.net

Twee wetenschappers hebben in een theorie beschreven dat het mogelijk is sneller dan het licht te reizen door gebruik te maken van donkere energie. Natuurwetten zouden door het gebruik van een warp-veld niet geschonden worden. De twee Amerikaanse natuurkundigen, Gerald Cleaver en Richard Obousy van de Baylor-universiteit in Texas, stellen dat ruimte-tijddimensies rond een ruimteschip gemanipuleerd kunnen worden om sneller dan het licht te reizen. De Relativiteitstheorie van Albert Einstein wordt geschonden als een object zich met een snelheid groter dan die van fotonen door de ruimte beweegt. De theoretici van Baylor poneren echter dat hun ruimteschip niet zelf beweegt: de ruimte eromheen zou bewegen.

De theorie van Cleaver en Obousy is gestoeld op een concept dat als een Alcubierre-aandrijving bekend staat. Deze aandrijving is gebaseerd op een uitdijende bel van ruimte-tijd achter het ruimteschip die het voertuig voortstuwt en een krimpende ruimte-tijd voor het schip. De uitdijende dimensies stuwen het ruimteschip voort, geholpen door de krimpende ruimte-tijddimensie ervoor. De natuurkundigen van de Baylor-universiteit willen voor de benodigde energie, equivalent aan de massa van Jupiter, donkere energie gebruiken, ofwel de kosmologische constante manipuleren. Donkere energie, een manifestatie van de kosmologische constante, vormt onder meer de stuwende kracht voor de uitdijing van het heelal.

Door de afmetingen van de elfde dimensie aan te passen zou de kosmologische constante veranderd kunnen worden, zo schrijven de wetenschappers. Deze elfde dimensie zou bestaan volgens een variant op de snaartheorie die als de M-theorie bekend staat. Het vergroten of verkleinen van een van de extra dimensies, buiten onze bekende vier dimensies, zou het uitzetten of krimpen van de overige dimensies tot gevolg hebben, en zo de 'warp-bel' die voor FTL-reizen nodig is genereren. Uiteraard zou eerst nog een methode ontwikkeld moeten worden om de afmetingen van theoretische elfde dimensie te manipuleren.

Warp-veldMagneten kunnen helpen bij depressie is een nieuw onderzoek....  echte gezien het artikel verderop in deze pagina kunnen magneten zo ook je moraliteit danig ondermijnen en je zo beïnvloeden !

AMSTERDAM – Depressies kunnen mogelijk worden genezen door magneten te laten inwerken op het brein. Dat blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie.

"Tijdens een drie weken durend experiment moesten proefpersonen die leden aan een depressie elke dag minimaal 37 minuten een ‘magneethelm’ dragen. De magneten in het hoofddeksel stimuleerden vooral het voorste gedeelte van hun brein.Onderzoekers van de Universiteit van South Carolina hebben ontdekt dat mensen vaker van een depressie genezen als ze regelmatig een helm dragen met daarin enkele magneten.  Medicijnen   De resultaten van de studie wijzen uit dat het dragen van een magneethelm een depressie in 14 procent van de gevallen doet verminderen. ..."En er is nog meer mogelijk !

A climate solution that's out of this world    May 14, 2009, New York Times
http://www.nytimes.com/gwire/2009/05/14/14greenwire-a-climate-solution...

 

One of the newest energy lobbyists claims he has the answer to climate change: spaceships. The government has in its possession "extraterrestrial vehicles," lobbyist Stephen Bassett said. As in flying saucers. Imagine the power source, he said, behind a 30-foot wide saucer that weighs the same as a tractor-trailer yet hurtles through galaxies at 20,000 miles per hour. "What is the energy system operating that craft?" Bassett said. "They're not burning kerosene." Bassett ... is working for free as a lobbyist, representing the Hawaii-based Exopolitics Institute

 
, an educational organization which describes itself as "dedicated to studying the key actors, institutions and political processes associated with extraterrestrial life." Bassett said he is less lobbyist and more political activist. "The UFO phenomenon is real," Bassett said. "The E.T. extraterrestrial presence is real." Bassett's been lobbying about seven months, targeting the science and technology, and defense and aviation angles. He added energy to his portfolio in a Senate filing last week. He has spoken to lawmakers in the past, Bassett said, but he's writing off lobbying Congress for now, calling the extraterrestrial issue "the third rail" of politics. Besides, he and other believers have a bigger name on their list. "Knowing that Congress could not act," Bassett said, "what we did was focus on the executive branch, the White House." Those who believe the truth is out there have been waiting for someone like President Obama to come clean about the government hiding information on extraterrestrials, Bassett said.

Note: What's highly unusual about this article is that there is not a note of ridicule. This may be a first for a UFO article in the New York Times. For lots more eye-opening, reliable information on this topic, including a Times article in which a former CIA chief describes a UFO cover-up, click here 

and here
 
.


Het maken van een motor welke functioneert op magneetvelden opgewekt met spoelen:

magneetveld motor NewmanMagneetvelden- elektrische velden als wapen en als bewustzijnsbeinvloeding:

HAARP 18 Universiteiten in betrokkenHet magnetisch veld van de aarde kan ook gebruikt worden om op te 'drijven' en zo voortstuwing en zweven van voertuigen en materialen mogelijk te maken.
Ook in onze geschiedenis is dit al toegepast en met zeer concrete aanwijzingen:

Voertuigen door onze geschiedenis heen op tal van afbeeldingenA Magnetic Field Applied to the Brain Can Alter People's Sense of Morality    March 30, 2010, Popular Science magazine        Denk aan je mobiele telefoon bij je hoofd !!
http://www.popsci.com/science/article/2010-03/bending-morality-magnetism

MIT scientists have shown that they can alter our moral judgments simply by magnetically interfering with a certain part of the brain. Studies have shown that the right temporo-parietal junction (TPJ) lights up with activity when we engage in moral judgments like evaluating the intentions of another person, indicating the region is important to making moral decisions. But while we like to think we're very consistent in our morality, the MIT team showed that an electromagnetic field applied to the scalp impairs our ability to evaluate the intentions of others, leaving us with little by which to hand down a moral judgment. The study relied on non-invasive transcranial magnetic stimulation (TMS) to interfere with the right TPJ, temporarily impeding the normal firing of neurons in that region. Control subjects were able to evaluate the harmfulness and morality of characters' intentions, whereas those exposed to TMS made judgments based purely on outcome. For example, one common question asked whether or not it was morally permissible for a man to allow his girlfriend to cross a bridge he knows is unsafe, even if in the end she makes it across safely. Control subjects found the intention to do harm morally impermissible, but those exposed to TMS largely based their judgment solely on the outcome.

Note: For more on this interesting research, click here.
Syntax NBA is een open nonprofit netwerk. Uw initiatief of bijdrage kan onder eigen verantwoordelijkheid op onze website. Neem even contact op  NBAnatuurlijk@gmail.com  o.v.v. 'netwerk' .
  

Navigatie :
................................................................................................................................................................ NBA         Cursussen en activiteiten pagina  Link

Laatst bijgewerkt:  Winter  2009          © Copyright Syntax NBA 2009 e.v.   Alle menselijke rechten voorbehouden  
                                                                                                                                                                                
De toekomst is aan jou !

NBAnatuurlijk@gmail.comDeze pagina is in opbouw  Voorjaar 2010    Syntax NBA 
© Copyright 2009 e.v.
Comments