Επικοινωνία / Contact us


ΓΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 
ΚΡΟΚΑΙΩΝ 11 - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 104 42

ΤΗΛ / ΦΑΞ:  210 51 22 217 


GONIDIS GEORGIOS

SPARE PARTS
 
11, KROKEON Str.
104 42 ATHENS, GREECE
 
TEL. / FAX: ++30 210 51 22 217