Επικοινωνία / Contact us

ΓΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΡΟΚΕΩΝ 11 - ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ. 104 42

ΤΗΛ / ΦΑΞ: 210 51 22 217

Email : info.gonidis@gmail.com

GONIDIS GEORGIOS

SPARE PARTS

11, KROKEON Str.

104 42 ATHENS, GREECE

TEL. / FAX: ++30 210 51 22 217

Email : info.gonidis@gmail.com