Γρυλλάκι / Lifting winch

PE ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

PE CODE DESCRIPTIOM

090.605-00 Γρυλλάκι για την ρεζέρβα (με πτυσσόμενη μανιβέλα) / Lifting winch (with folding crank)

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email

στο info.gonidis@gmail.com

Γ. ΓΟΝΙΔΗΣ, ΚΡΟΚΕΩΝ 11 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442 www.gonidis.gr

For more info call ++ 302105122217 or send email

to info.gonidis@gmail.com

G. GONIDIS, 11 KROKEON Str, ATHENS, 10442 www.gonidis.gr