Χούφτα απλή, χούφτα αυτόματη / palm coupling, automatic palm coupling


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                      Νο  WABCO              
Χούφτα απλή 16Χ1,5, κόκκινη                                               1  9522000210, 9522000380, 9522000400
Χούφτα απλή 16Χ1,5, κίτρινη                                                2  9522000220, 9522000330, 9522000350
Χούφτα απλή 22Χ1,5, κόκκινη                                               1 4522002110, 9522000370
Χούφτα απλή 22Χ1,5, κίτρινη                                                2  4522002120, 9522000340
Λαστιχάκι για την απλή χούφτα                                            5  
Χούφτα αυτόματη 16Χ1,5, κόκκινη                                         3  9522002100, 9522002210, 9522002250
Χούφτα αυτόματη 16Χ1,5, κίτρινη                                          4  9522002220, 9522002260
Χούφτα αυτόματη 22Χ1,5, κόκκινη                                         3
Χούφτα αυτόματη 22Χ1,5, κίτρινη                                           4
Χούφτα με το χεράκι MB. ATEGO Duomatic (Motor vehicle   )  6  4528020090            
Χούφτα Duomatic (trailer)                                                      7  4528040120            

Description                                                                        No  WABCO
Red, 16X1,5 palm coupling                                                    1  9522000210, 9522000380, 9522000400
Yellow, 16X1,5 palm coupling                                                2  9522000220, 9522000330, 9522000350
Red, 22X1,5 palm coupling                                                    1 4522002110, 9522000370
Yellow, 22X1,5 palm coupling                                                2  4522002120, 9522000340
Red, 16X1,5 automatic palm coupling                                    3  9522002100, 9522002210, 9522002250
Yellow, 16X1,5 automatic palm coupling                                4  9522002220, 9522002260
Red, 22X1,5 automatic palm coupling                                    3
Yellow, 22X1,5 automatic palm coupling                                4
Seal for palm coupling                                                          5
 MB. ATEGO Duomatic (Motor vehicle   )                               6  4528020090 
Duomatic (trailer)                                                                 7  4528040120

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email
 

Γ. ΓΟΝΙΔΗΣ , ΚΡΟΚΑΙΩΝ 11 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442   www.gonidis.gr

 

For more info call ++ 302105122217 or send email
 

G. GONIDIS, 11 KROKEON Str, ATHENS, 10442   www.gonidis.gr