Ρυμός ( κοτσάνι ) / Trailer coupling ring

ΕΛ
ΚΩΔΙΚΟΣ PE        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                      ΕΙΚΟΝΑ
090.631-10            Ρυμός ή κοτσάνι με διάμετρο δακτυλιδιού 40mm DIN74054          Α
090.632-30            Ρυμός ή κοτσάνι με διάμετρο δακτυλιδιού 50mm DIN74053          Β
090.517-00            Ελατήριο ρυμού                                                                       Ε
074.406-00            Πίρο τιμονιού με πατούρα                                                          F
                            Διάμετρο:  30mm / 26mm Μήκος:  131,5mm / 28,5mm/ 18mm
074.366-00            Πίρο τιμονιού χωρίς πατούρα                                                     G
                            Διάμετρος 30mm  Μήκος: 160mm / 18mm/ 27mm
ΚΩΔΙΚΟΣ PE        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ      ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ        ΓΡΑΜΜΗ                  ΕΙΚΟΝΑ
                                                       ΔΙΑΜΕΤΡΟ       ΔΙΑΜΕΤΡΟ
                                                           (mm)               (mm)          
070.750-00            Δακτυλίδι ρυμού         40,0                48,0                    0                              0
070.751-00            Δακτυλίδι ρυμού         40,0                48,5                    1                              1
070.752-00            Δακτυλίδι ρυμού         40,0                49,0                    2                              2
070.753-00            Δακτυλίδι ρυμού         40,0                49,5                    3                              3
070.754-00            Δακτυλίδι ρυμού         40,0                50,0                    4                              4
070.757-00            Δακτυλίδι ρυμού         50,0                60,0                    -                              5
EN
PE CODE              DESCRIPTION                                                                                    PHOTO
090.631-10             Trailer coupling ring DIN74054 ( trailer coupling ring diameter: 40mm)            A
090.632-30             Trailer coupling ring DIN74053 ( trailer coupling ring diameter:50mm)             B
090.517-00             Drawbar retaining spring                                                                            E
074.406-00             Standard spring bolt                                                                                  F
                             Diameter : 30mm / 26mm Length: 131.5mm / 28.5mm / 18mm
074.366-00             Standard spring bolt                                                                                  G
                             Diameter : 30mm Length: 160mm / 18mm / 27mm
PE CODE       DESCRIPTION                      INNER DIAMETER        OUTER DIAMETER     LINE   PHOTO 
                                                                         ( mm )                        ( mm )                                                        
070.750-00     Trailer coupling ring bushing              40,0                           48,0                      0          0
070.751-00     Trailer coupling ring bushing              40,0                           48,5                      1          1        
070.752-00     Trailer coupling ring bushing              40,0                           49,0                      2          2
070.753-00     Trailer coupling ring bushing              40,0                           49,5                      3          3
070.754-00     Trailer coupling ring bushing              40,0                           50,0                      4          4
070.757-00     Trailer coupling ring bushing              50,0                           60,0                      -          5

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email
 

Γ.ΓΟΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΡΟΚΑΙΩΝ 11Α ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442   www.gonidis.gr

 

For more info call ++ 302105122217 or send email
 

G. GONIDIS & CO, 11A KROKEON Str, ATHENS, 10442   www.gonidis.gr