Μηχανικό χειρόφρενο / Handbrake


Νο      Περιγραφή
1.        Μεγάλο μηχανικό χειρόφρενο
2.        Μηχανικό χειρόφρενο
3.        Μικρό μηχανικό χειρόφρενο

No          Description
1.            Large wheel handbrake
2.            Wind-on handbrake
3.            Small wheel handbrake

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email
 

Γ. ΓΟΝΙΔΗΣ, ΚΡΟΚΑΙΩΝ 11Α ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442   www.gonidis.gr

 

For more info call ++ 302105122217 or send email
 

G. GONIDIS, 11A KROKEON Str, ATHENS, 10442   www.gonidis.gr