Μπρακέτο, παλάτζα / Equaliser, bracket


ΕΛ
ΕΙΚΟΝΑ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                ΚΩΔΙΚΟΙ
    1            Μπροστινό μπρακέτο για ROR, SM                ROR: 21016374  UC: A2030
    2            Μπροστινό μπρακέτο για ROR, SM                ROR: 21205836  UC: A2035
    3            Μπρακέτο για την παλάτζα για ROR, SM       ROR: 21016379  UC: A2040
    4            Πισινό μπρακέτο για ROR, SM, SMT              ROR: 21206082  UC: A2070
    5            Παλάτζα (410mm) με σινεμπλοκ για ROR       ROR: 19016378A  UC: A2080  PE: 264.509-00A
    6            Παλάτζα (410mm) για ROR                           ROR: 21203141  UC: A2085  PE: 264.515-00A
    7            Παλάτζα (580mm) για ROR, SM, SMT           ROR: 21204062  UC: A2086
    9            Παλάτζα (510mm) για BPW
    10          Παλάτζα (435mm) με σινεμπλοκ για TRAILOR
    11           Κομπλέ σετ (παλάτζα, μπρακέτο, πίρο,          ROR: 19203139  UC: A2096
                   σινεμπλοκ & παξιμάδι ) για ROR
    12            Μπρακέτο   ROR                                            ROR:  19017211A  UC: A2090  PE:  264.522-00A
      -             Κομπλέ σετ (παλάτζα, μπρακέτο, πίρο,          ROR: 19016501  UC:  A2095
                   σινεμπλοκ & παξιμάδι ) για ROR
EN
PHOTO          DESCRIPTION                                        CODES
    1                Front hanger bracket for ROR, SM            ROR: 21016374  UC: A2030
    2                Front hanger bracket for ROR, SM            ROR: 21205836  UC: A2035
    3                Equaliser hanger bracket for ROR, SM      ROR: 21016379  UC: A2040
    4                Rear hanger bracket for ROR, SM, SMT    ROR: 21206082  UC: A2070
    5                Equaliser (410mm) with bush for ROR       ROR: 19016378A  UC: A2080  PE: 264.509-00A
    6                Equaliser (410mm) for ROR                      ROR: 21203141  UC: A2085  PE:  264.515-00A
    7                Equaliser (580mm) for ROR                      ROR: 21204062  UC: A2086
    9                Equaliser (510mm) for BPW
    10               Equaliser (435mm) with bush for TRAILOR
    11               Equaliser assembly for ROR                      ROR: 19203139  UC: A2096
    12               Hanger bracket for ROR                            ROR:  19017211A  UC: A2090  PE:  264.522-00A
      -                Equaliser assembly for ROR                      ROR: 19016501  UC: A2095

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email
 

ΓΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΡΟΚΑΙΩΝ 11 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442   www.gonidis.gr

 

For more info call ++ 302105122217 or send email
 

GONIDIS GEORGIOS, 11 KROKEON Str, ATHENS, 10442   www.gonidis.gr