Σετ επισκευής για παροχή VOSS / Gasket set


ΚΩΔΙΚΟΣ        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
016.600-00        Μέγεθος 8 mm, NG8 MB: 6739970045, Actros, Atego, Axor, Econic, LK, LN, LP, MK, NG, SK, T2
016.601-00        Μέγεθος 12 mm, NG12 MB: 6739970145, Actros, Atego, Axor, Econic, LK, LN, LP, MK, NG, SK, T2 

CODE              DESCRIPTION
016.600-00        Nominal size: 8 mm, NG8 MB: 6739970045, Actros, Atego, Axor, Econic, LK, LN, LP, MK, NG, SK, T2
016.601-00        Nominal size: 12 mm, NG12 MB: 6739970145, Actros, Atego, Axor, Econic, LK, LN, LP, MK, NG, SK, T2

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email
 

Γ.ΓΟΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΡΟΚΑΙΩΝ 11Α ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442   www.gonidis.gr

 

For more info call ++ 302105122217 or send email
 

G. GONIDIS & CO, 11A KROKEON Str, ATHENS, 10442   www.gonidis.gr