Σετ επισκευής για παροχή VOSS / Gasket set

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

016.600-00 Μέγεθος 8 mm, NG8 MB: 6739970045, Actros, Atego, Axor, Econic, LK, LN, LP, MK, NG, SK, T2

016.601-00 Μέγεθος 12 mm, NG12 MB: 6739970145, Actros, Atego, Axor, Econic, LK, LN, LP, MK, NG, SK, T2

CODE DESCRIPTION

016.600-00 Nominal size: 8 mm, NG8 MB: 6739970045, Actros, Atego, Axor, Econic, LK, LN, LP, MK, NG, SK, T2

016.601-00 Nominal size: 12 mm, NG12 MB: 6739970145, Actros, Atego, Axor, Econic, LK, LN, LP, MK, NG, SK, T2

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email

στο info.gonidis@gmail.com

Γ.ΓΟΝΙΔΗΣ, ΚΡΟΚΕΩΝ 11 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442 www.gonidis.gr

For more info call ++ 302105122217 or send email

to info.gonidis@gmail.com

G. GONIDIS, 11 KROKEON Str, ATHENS, 10442 www.gonidis.gr