Σινεμπλοκ νταλίκας / Bush for trailer


ΕΙΚ.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                       ΚΩΔΙΚΟΙ
  1     Σινεμπλοκ, πίρος & ασφάλεια για ROR                                    ROR: 21011746, 21016381,  21016382
  2    Σινεμπλοκ, πίρους,ροδέλες & παξιμάδια ασφαλείας για ROR     ROR: 21011745, 21206539, 21016115
  3    Σινεμπλοκ για ROR ( 25mm x 58mm x 68mm)                         
  4    Σινεμπλοκ για FRUEHAUF                                                      FRUEHAUF: CF150218, UJA0030/001
         ( 51.5 ΕΣ.Δ. x 88 ΕΞ.Δ. x 112mm )                                       
  5    Σινεμπλοκ, πίρος (50.5mm  x 273mm),ροδέλες &                     FRUEHAUF:CF150218, UJA0030/001, CF151145,      
        παξιμάδια ασφαλείας για FRUEHAUF                                                       UJA0324/001
  6    Σινεμπλοκ για ROR, YORK  / TEC, FRUEHAUF                      ROR: 21202104  
        ( 31.5mm x 55mm x 61mm)                                                   FRUEHAUF: CF150222, UJA0033/001
                                                                                                     YORK / TEC: 504823 / 70701
  7    Σινεμπλοκ (31.5mmx 55mm x 61mm), πίρος(31.5mm  x 157mm)
        ροδέλες & παξιμάδια ασφαλείας για ROR, YORK  / TEC, CF, BPW
  8    Σινεμπλοκ για ROR, SMT, YORK / TEC                                  ROR: 21020676  
       (41.4x 88.5 x 112mm)                                                            YORK / HENDRICKSON: 503624
  9    Σινεμπλοκ  (41.4x 88.5 x 112mm), πίρος(41mm  x 290mm)
        ροδέλες & παξιμάδια ασφαλείας για ROR, YORK, TEC, BPW
  10   Σινεμπλοκ  (30x 60 x 68mm) για BPW 
  11   Σινεμπλοκ , πίρος(50mm), ροδέλα & παξιμάδι ασφαλείας για BPW
  12   Σετ σινεμπλοκ, πίροι & παξιμάδια ασφαλείας για TRAILOR
  13   Σινεμπλοκ  (1 1/8", 3 3/4", 5 1/4") για NEWAY
  14   Σινεμπλοκ  (1 /", 2 3/4", 5 ") για NEWAY
  15   Σινεμπλοκ  (30x 60 x 102mm) για BPW                                 BPW: 02.0316.06.00         
  16   Σινεμπλοκ  (30x 58 x 100mm) για BPW                                 BPW: 02.0316.90.00
  17   Σινεμπλοκ  (30x 60 x 72mm) για BPW                                   BPW: 02.0315.98.00

PHOTO    DESCRIPTION                                                                 CODES
      1        Equaliser bush parallel, shaft & drive pin for ROR                 ROR: 21011746, 21016381,  21016382
      2        Torque arm bush kit for ROR, SM                                        ROR: 21011745, 21206539, 21016115
      3        Torque arm bush for ROR (25mm x 58mm x 68mm)            
      4        Equaliser bush for FRUEHAUF (51.5 ID x 88 OD x 112mm)   FRUEHAUF: CF150218, UJA0030/001
      5        Equaliser bush kit (shaft 50.5mm  x 273mm) for FRUEHAUF FRUEHAUF:CF150218, UJA0030/001, CF151145,
                                                                                                                           UJA0324/001
      6        Torque arm bush for ROR, YORK  / TEC, FRUEHAUF          ROR: 21202104 
                   ( 31.5mm x 55mm x 61mm)                                            FRUEHAUF: CF150222, UJA0033/001
                                                                                                       YORK / TEC: 504823 / 70701   
      7        Torque arm bush kit ( bush:  31.5mm x 55mm x 61mm, shaft: 31.5mm  x 157mm)
                for   ROR, YORK  / TEC, CF, BPW   
      8        Equaliser bush for ROR, SMT, YORK / TEC                         ROR: 21020676       
                (41.4x 88.5 x 112mm)                                                        YORK / HENDRICKSON: 503624 
      9        Equaliser bush kit ( bush:  41.4x 88.5 x 112mm, shaft: 41mm  x 290mm)
                for ROR, YORK, TEC, BPW   
      10       Torque arm bush (30x 60 x 68mm) for BPW  
      11        Equaliser bush kit ( shaft: 50mm) for BPW  
      12       Torque arm bush kit for TRAILOR 
      13       Rubber bushing (1 1/8", 3 3/4", 5 1/4") for NEWAY 
      14       Axle bushing  (1 /", 2 3/4", 5 ") for NEWAY 
      15       Pivot bush (30x 60 x 102mm) for BPW                                 BPW: 02.0316.06.00    
      16       Pivot bush (30x 58 x 100mm) for BPW                                 BPW: 02.0316.90.00  
      17       Pivot bush (30x 60 x 72mm) for BPW                                   BPW: 02.0315.98.00  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email
 

Γ.ΓΟΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΡΟΚΑΙΩΝ 11Α ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442   www.gonidis.gr

 

For more info call ++ 302105122217 or send email
 

G. GONIDIS & CO, 11A KROKEON Str, ATHENS, 10442   www.gonidis.gr