Σωλήνα αέρα / Brake hose, plastic pippe

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

076.253-00 Σωλήνας εσωτερική διάμετρο: 11mm Πάχος τοιχώματος: 3.5mm DIN74310

WABCO: 8288769466

076.265-25 Πλαστικός σωλήνας εξωτερική διάμετρο: 6mm X 1 mm μήκος: 25m DIN74324

MB : 0089976082, 0109977082, 0089975782

MAN : 04351609606

DAF : 0799007

WABCO :8282519086

076.266-25 Πλαστικός σωλήνας εξωτερική διάμετρο: 8mm X 1 mm μήκος: 25m DIN74324

MAN : 85000015173, 5196330319, 5196330184

DAF : 0799033

SAF : 4309600300

WABCO : 8282519076

076.267-25 Πλαστικός σωλήνας εξωτερική διάμετρο: 10mm X 1 mm μήκος: 25m DIN74324

DAF : 0799004

076.268-25 Πλαστικός σωλήνας εξωτερική διάμετρο: 12mm X 1,5 mm μήκος: 25m DIN74324

MB : 0109975982

MAN : 85100001959, 85300001583, 85900012957

DAF : 0799008

WABCO : 8282519056

CODE DESCRIPTION

076.253-00 Brake hose inner diameter: 11mm wall thickness : 3.5mm DIN74310

WABCO: 8288769466

076.265-25 Plastic pipe outer diameter: 6mm X 1 mm length: 25m DIN74324

MB : 0089976082, 0109977082, 0089975782

MAN : 04351609606

DAF : 0799007

WABCO :8282519086

076.266-25 Plastic pipe outer diameter: 8mm X 1 mm length: 25m DIN74324

MAN : 85000015173, 5196330319, 5196330184

DAF : 0799033

SAF : 4309600300

WABCO : 8282519076

076.267-25 Plastic pipe outer diameter: 10mm X 1 mm length: 25m DIN74324

DAF : 0799004

076.268-25 Plastic pipe outer diameter: 12mm X 1,5 mm length: 25m DIN74324

MB : 0109975982

MAN : 85100001959, 85300001583, 85900012957

DAF : 0799008

WABCO : 8282519056

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email

στο info.gonidis@gmail.com

Γ.ΓΟΝΙΔΗΣ , ΚΡΟΚΕΩΝ 11 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442 www.gonidis.gr

For more info call ++ 302105122217 or send email

to info.gonidis@gmail.com

G. GONIDIS , 11 KROKEON Str, ATHENS, 10442 www.gonidis.gr