Σωλήνα αέρα / Brake hose, plastic pippeΚΩΔΙΚΟΣ         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
076.253-00        Σωλήνας εσωτερική διάμετρο: 11mm Πάχος τοιχώματος: 3.5mm DIN74310
                        WABCO: 8288769466
076.265-25        Πλαστικός σωλήνας εξωτερική διάμετρο: 6mm X 1 mm μήκος: 25m DIN74324
                        MB : 0089976082, 0109977082, 0089975782
                        MAN : 04351609606
                        DAF : 0799007
                        WABCO :8282519086
076.266-25        Πλαστικός σωλήνας εξωτερική διάμετρο:  8mm X 1 mm μήκος: 25m DIN74324
                        MAN : 85000015173, 5196330319, 5196330184
                        DAF : 0799033
                        SAF : 4309600300
                        WABCO : 8282519076
076.267-25        Πλαστικός σωλήνας εξωτερική διάμετρο:  10mm X 1 mm μήκος: 25m DIN74324
                        DAF : 0799004
076.268-25        Πλαστικός σωλήνας εξωτερική διάμετρο:  12mm X 1,5 mm μήκος: 25m DIN74324
                        MB : 0109975982
                        MAN : 85100001959, 85300001583, 85900012957
                        DAF : 0799008
                        WABCO : 8282519056
CODE              DESCRIPTION
076.253-00        Brake hose inner diameter: 11mm wall thickness : 3.5mm DIN74310
                        WABCO: 8288769466
076.265-25        Plastic pipe outer diameter:  6mm X 1 mm length: 25m DIN74324
                        MB : 0089976082, 0109977082, 0089975782
                        MAN : 04351609606
                        DAF : 0799007
                        WABCO :8282519086
076.266-25        Plastic pipe outer diameter: 8mm X 1 mm length: 25m DIN74324
                        MAN : 85000015173, 5196330319, 5196330184
                        DAF : 0799033
                        SAF : 4309600300
                        WABCO : 8282519076
076.267-25        Plastic pipe outer diameter: 10mm X 1 mm length: 25m DIN74324
                        DAF : 0799004
076.268-25        Plastic pipe outer diameter: 12mm X 1,5 mm length: 25m DIN74324
                        MB : 0109975982
                        MAN : 85100001959, 85300001583, 85900012957
                        DAF : 0799008
                        WABCO : 8282519056                        

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email
 

Γ.ΓΟΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΡΟΚΑΙΩΝ 11Α ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442   www.gonidis.gr

 

For more info call ++ 302105122217 or send email
 

G. GONIDIS & CO, 11A KROKEON Str, ATHENS, 10442   www.gonidis.gr