Σπιράλ αέρος / Air brake coils

Νο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Σπιράλ αέρος κίτρινο με 22 σπείρες, 22Χ1,5 παροχή, 4,5m μήκος

2. Σπιράλ αέρος κόκκινο με 22 σπείρες, 22Χ1,5 παροχή, 4,5m μήκος

3. Σπιράλ αέρος κόκκινο (μαύρο) με 22 σπείρες, 22Χ1,5 ή 16Χ1,5 παροχή, 4,5m μήκος

4. Διπλό σπιράλ αέρος κίτρινο - κόκκινο με 22 σπείρες, 22Χ1,5 παροχή, 4,5m μήκος

5. Σπιράλ αέρος κίτρινο (μαύρο) με 22 σπείρες, 22Χ1,5 ή 16Χ1,5παροχή

6. Σπιράλ αέρος για την καμπίνα

No DESCRIPTION

1. Yellow air brake coil ( turns: 22, end fitting: 22X1.5, length: 4.5m)

2. Red air brake coil ( turns: 22, end fitting: 22X1.5, length: 4.5m)

3. Red (black) air brake coil ( turns: 22, end fitting: 22X1.5 or 16X1,5, length: 4.5m)

4. Double red - yellow air brake coil ( turns: 22, end fitting: 22X1.5, length: 4.5m)

5. Yellow (black) air brake coil ( turns: 22, end fitting: 22X1.5 or 16X1,5, length: 4.5m)

6. Air coil for cabin

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλ. 2105122217 ή στείλτε email

στο info.gonidis@gmail.com

Γ.ΓΟΝΙΔΗΣ , ΚΡΟΚΕΩΝ 11 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10442 www.gonidis.gr

For more info call ++ 302105122217 or send email

to info.gonidis@gmail.com

G. GONIDIS, 11 KROKEON Str, ATHENS, 10442 www.gonidis.gr