Velkommen til
Frederikshavn Leksikon

Et overflødighedshorn af informationer for lokal guider

Hvis du er interesseret i lokalhistorie, natur, kunst og kultur i Vendsyssel, så har du fundet det helt rigtige sted. Her kan du finde næsten alle oplysninger om seværdigheder, personer og steder i Frederikshavn.

Du kan finde tilsvarende oplysninger om Skagen, Sæby og vestkysten af Vendsyssel på fanebladene øverst på siden..

Dokumenterne er uden specifik kildeangivelse, men der er henvisninger til andre hjemmesider som måske uddyber emnet eller bøger, hvor du kan læse mere. Fejl og mangler er mit ansvar. Noget er korte notater fra bøger, ligesom der er plukket fra Wikipedia, Gyldendal og andre sider eller blot henvist til disse for yderligere informationer.

Find rundt

  • For at navigere på Skagen Leksikon, klik på MENU i bjælken foroven.

  • Hvis du er guide, og søger inspiration - klik på Guidekursus i øverste bjælke.

For at skifte til en anden by - klik på hhv. Skagen, Sæby eller Vestkyst Leksikon. Alle siderne er bygget op så du nemt kan hoppe tilbage til et andet område via disse link.

God fornøjelse

If you are interested in local history, nature, art and culture in Vendsyssel, then you have found the right place. Here you can find almost all information about sights, people and places in Frederikshavn.

You can find similar information about Skagen, Sæby and the west coast of Vendsyssel on the tabs at the top of the page.

The documents are without specific source, but there are links to other websites that may elaborate on the subject or books where you can read more. Errors and omissions are my responsibility. Some are short notes from books, as well as plucked from Wikipedia, Gyldendal and other sites or simply referred to for further information.

Find your way

  • To navigate the Skagen Encyclopedia, click on MENU in the bar above.

  • If you are a guide and looking for inspiration - click on Guide Course in the top bar.

To switch to another city - click on Skagen, Sæby or Vestkyst Leksikon. All pages are structured so that you can easily jump back to another area via these links.

Have a nice time