Eduardo Berdor kaj Pablo Conesa ekaranĝis la babilrondon
kiun Pablo proponis antaŭ pluraj monatoj. 
Ili okazas la duan ĵaŭdon de ĉiu monato en trinkejo Bull McCabes,
en strato Cadiz 7, inter la 21h45 kaj 23h00.Lorenzo Noguero, Prezidanto de "FRATECO", parolante al la ĉeestantaro
dum la tago de la inaŭguro de la Esperanta monumento.