Parochie Viversel

Parochie Sint Quirinus

Viversel

Mededeling

Normaal gezien stonden er voor onze parochie, heel wat activiteiten op til in de nabije toekomst.

In deze onwezenlijke CORONA-tijden worden we echter genoodzaakt om enkele maatregelen te treffen, conform de richtlijnen van de overheid.

Kort samengevat komt het er op neer dat alle activiteiten worden geannuleerd. Hieronder vinden jullie een opsomming van de alternatieven die we willen aanbieden :

1. Pinksternoveen

De kerk wordt opengesteld op de momenten van de Pinksternoveen, dus van 21 mei tot en met 29 mei, telkens van 20.00 uur tot 20.30 uur.

2. Jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel (3 juni 2020)

Om toch iedereen de kans te geven om onze jongeren te gedenken in het gebed, zal de kerk open zijn van 19.00 uur tot 20.00 uur.

3. Pinksteren

Net als elk weekend zal de kerk worden geopend op zaterdag, 30 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur en op zondag, 31 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur.

4. Sacramentsdag (11 juni 2020)

In plaats van de jaarlijkse eucharistieviering, zullen de poorten van de Sacramentskapel en de kapel van O.L.V. van Lourdes open zijn vanaf 19.00 uur.

5. Sacramentsprocessie (15 augustus 2020)

We zullen dit jaar niet in processie naar de Sacramentskapel kunnen trekken. Wel kan iedereen tijdens die dag op een veilige manier dezelfde weg wandelen over het circuit tot bij de kapel. We zullen in de buurt van de Sacramentsberg kunnen genieten van een mooi versierde Sacramentskapel en even kunnen vertoeven bij O.L.V. van Lourdes.

6. Kerk

Verder zal de kerk geopend worden, telkens op zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dit blijft zo tot we terug een eucharistieviering mogen organiseren in ons kerkje.


In samenspraak met de vertegenwoordigers van onze parochie zijn we tot deze oplossing gekomen. We hopen hiermee een evenwicht te kunnen nastreven, zodat we, ondanks deze moeilijke periode, ook een houvast kunnen bieden aan iedereen. Een houvast in ons mooie, mystieke kerkje en tevens de mogelijkheid even aangenaam te kunnen vertoeven op de site van de Sacramentskapel.

In verbondenheid met de Heer en met elkaar!

Parochie Sint-Quirinus Viversel

Contact