Diaconie

“Ga dan en doet gij evenzo”

(Lc. 10, 37)


Kerk is de door het evangelie geïnspireerde gemeenschap die het geloof onderwijst en verkondigt, die dit geloof viert in tekens en rituelen en die dit geloof in de praktijk brengt in concrete daden van dienstbaarheid en solidariteit. Deze drie aspecten zijn wezenlijk voor het kerk-verstaan, ze horen onlosmakelijk bij elkaar: de catechese, de liturgie en de diaconie.

De diaconie in ons bisdom is zeer veelzijdig; soms uitdrukkelijk zichtbaar, soms eerder verscholen, soms sterk georganiseerd, soms op zeer kleine schaal, soms zelfstandig, soms onderdeel van een nationaal of internationaal netwerk. Er is lokale diaconie in parochies of decanaten. Er is bovenlokale diaconie in instellingen, in vluchtelingen werk, daklozenzorg, in ziekenzorg. Er is zogenaamde derde en vierde wereld diaconie. Tot de diaconie rekenen we ook de ecologische zorg, de zorg om de schepping en de diaconie die door sociale bewegingen wordt geleverd. Het is niet onze ambitie om een volledige kaart van de diaconie te schetsen.

Hier vindt u informatie omtrent diaconie die het bisdom zelf aanstuurt. Anderzijds zal u linken vinden naar diaconale diensten die eigenstandig opereren in ons bisdom en een eigen website bijhouden.

Werken aan menselijke waardigheid, rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen en geweldloos verzet tegen alle vormen van uitsluiting. De traditie van het sociaal denken van de Katholieke kerk vormt hiervoor een belangrijke inspiratiebron.