Sacramenten

De zeven sacramenten

Sacramenten zijn tekens in woord en gebaar die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren.

De sacramenten zijn een paasgeschenk van de levende Heer aan de Kerk: ‘De apostelen trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die hen vergezelden’ (Mc. 16,20).

In Jezus is God zelf dichtbij ons. Jezus deelde ons leven, gaf zijn leven aan het kruis. Op Pasen is hij verrezen. Jezus is teruggekeerd naar de hemel. Hij heeft de heilige Geest gegeven als helper in ons midden.

In de kracht van die heilige Geest vieren wij de sacramenten, de werkzame tekens van de levende Heer. In de vieringen van de sacramenten ontmoeten wij Jezus zelf. De heilige Gregorius de Grote schreef: ‘Wat zichtbaar was in onze Verlosser is overgegaan in zijn sacramenten’.

De katholieke Kerk kent zeven sacramenten.

Drie sacramenten staan aan de basis

van het hele christelijk leven:

Doopsel

Vormsel

Eucharistie

We worden herboren door het Doopsel...

...gesterkt en bevestigd in het geloof door het Vormsel...

...en telkens opnieuw gevoed door de Eucharistie

Twee sacramenten zijn door Christus ingesteld omdat het christelijk leven aangetast kan worden door de zonde of door de zwakheid van het lichaam:

Verzoening en Ziekenzalving

Verzoening (Biecht)

Ziekenzalving

Tot slot zijn er twee sacramenten

die ten dienste staan

van heel de kerkelijke gemeenschap

en de zending van de kerk:

Wijding en Huwelijk

Wijding

(bisschop, priester, diaken)

Meer weten over sacramenten?

Kijk maar eens naar deze filmpjes...