Federatie

Wat is eigenlijk een Federatie?Een federatie in de Katholieke Kerk is een samenwerkingsverband tussen verschillende zones of parochies (Federatie Zolder bestaat uit vier parochies: Zolder, Boekt, Bolderberg en Viversel). Federaties zijn ontstaan door enerzijds de schaarste aan nieuwe priesters en anderzijds de schaalvergroting die sinds 2005 in de Belgische kerk is doorgevoerd als reactie op het steeds meer dalende aantal parochianen.

Onze federatie wordt geleid door een federatiebestuur die bestaat uit de pastorale ploeg (pastoor-moderator, diaken en parochieassistente) en de voorzitters van vier parochieteams.

Tot in het jaar 2014 waren er drie priesters in dienst voor de vier parochies van onze Federatie. Nu heeft onze Federatie alleen maar één pastoor in dienst die niet alles, altijd, en overal kan doen wat meerdere pastores in het verleden deden in onze vier parochies. Het gaat dus over het anders bekijken en anders werken.

Pastorale ploeg

Contactpersonen Federatie

Gebruik maar één of meer zoekopties, Parochie, Dienst of Taak om de contactpersoon te vinden...

Parochies Federatie Zolder

Federatie Zolder-Parochie Heilig Hart-Boekt

Heilig Hart

Boekt

Federatie Zolder-Parochie Sint Job-Bolderberg

Sint-Job

Bolderberg

Federatie Zolder-Parochie Sint Quirinus-Viversel

Sint Quirinus

Viversel

Federatie Zolder-Parochie Sint Hubertus-Sint Vincentius-Zolder

St Hubertus-St Vincentius

Zolder