Overledenen 2019-2020

Van deze mensen namen we afscheid in 2019-2020


(van 1 november 2019 tot 31 oktober 2020)
In de vroege namiddag van Allerheiligen vindt de herdenkingsviering van de overledenen van het jaar plaats in de parochies van onze Federatie. De kruisjes van de overledenen, die zich achter in de parochiekerken bevinden, worden meegegeven aan de respectieve families. Na de gebedsviering gaan we naar de begraafplaats en zullen de graven worden gezegend.


Heer, herinner U de namen van hen die ons zijn voorgegaan...


Teuwen Mia+26-10-2019, Boekt


...Zij zijn in Christus naar U teruggekeerd

om in uw vrede te rusten en in het licht van de verrijzenis te leven in eeuwigheid