Huwelijk

We willen trouwen voor de kerk

Federatie Zolder-Huwelijk-Kees de Kort

Partners die kiezen voor een kerkelijk huwelijk, groeien vaak in het bewustzijn dat ze hun liefde niet helemaal zelf ‘gemaakt’ hebben, maar in de eerste plaats gekregen hebben.

Ze vermoeden of geloven dat God zelf de bron is van hun liefde, degene die hun liefde kracht en dynamiek geeft, de oorsprong en het doel ervan.

Huwen is veel meer dan vroeger een keuze geworden. Onze maatschappij kent ook andere samenlevingsvormen. De publieke druk om te huwen is sterk verminderd of bijna verdwenen. Soms wordt het huwelijk zelfs afgeschilderd als een onmogelijke droom.

Contactpersoon voor Huwelijken


FAQ Huwelijk

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven
Het sacrament van het huwelijk in het leven van elke dagLees meer...
Lees meer over het kerkelijke huwelijk? Klik op de afbeelding en ga naar de website Trouwen voor de Kerk.
Daar vinden trouwers heel wat nuttige informatie over een kerkelijk huwelijk: een praktische wegwijzer Trouwen voor de Kerk, antwoorden op veel gestelde vragen over het huwelijk, informatie over het verloop en de rijkdom van de huwelijksliturgie, aanzetten om Bijbellezingen te kiezen voor de huwelijksviering, de formulering van de trouwbelofte

In beeld