Uitvaart

Gelovig afscheid nemen...

Federatie Zolder-Uitvaart


Dankbaar en hoopvol afscheid nemen van een overledene, daar staat de kerkelijke uitvaart voor. Als je een geliefde verliest of je wordt zelf met je eindigheid geconfronteerd, dan kun je die ervaring aangrijpen om stil te staan bij het mysterie van de dood. Christenen geloven in Jezus, de levende Heer. Zijn leven, dood en verrijzenis doen hen hopen en geloven dat de dood niet het laatste woord heeft.


Voor een uitvaart, gelieve contact op te nemen met

Een kerkelijke uitvaart is daarom tegelijk een viering van de verrijzenis, vol hoop en dankbaarheid. De kerkgemeenschap neemt er afscheid van het gestorven lichaam, maar bidt ook dat God zich over de overledene ontfermt en dat Hij ook wie achterblijft, niet vergeet.

FAQ UitvaartAls christenen afscheid vieren

Voorbij de dood...

Oriëntaties bij de uitvaartliturgie

(klik op de afrbeelding)

Heer, herinner U de namen...