Verzoening - Biecht

Het sacrament van de verzoening

Door de Sacramenten van de christelijke initiatie, Doopsel, Vormsel en Eucharistie, ontvangt de mens het nieuwe leven in Christus. Welnu, we weten het allemaal, we dragen dat leven “in aarden potten” (2 Kor. 4, 7), we zijn onderworpen aan de bekoring, aan het lijden, aan de dood en, omwille van de zonde, kunnen we zelfs dat nieuwe leven verliezen.

Daarom heeft de Heer Jezus gewild dat de Kerk zijn verlossingswerk zou verder zetten, ook voor de eigen leden, in het bijzonder door het Sacrament van de Verzoening en het Sacrament van de Ziekenzalving, die met een gemeenschappelijke naam ‘Sacramenten van de genezing’ kunnen worden genoemd.

Het Sacrament van de Verzoening vieren betekent gehuld zijn in een warme omhelzing: de omhelzing van de oneindige barmhartigheid van de Vader.


Herinneren we ons die mooie, mooie parabel van de verloren zoon die met het geld van de erfenis zijn thuis verlaten heeft...
...alles verbrast heeft en wanneer hij niets meer had, naar huis teruggaat niet als zoon maar als slaaf. Veel schuld droeg hij in zijn hart en veel schaamte...

...De verrassing was dat, toen hij begon te praten en vergiffenis te vragen, de vader hem niet verder liet spreken maar hem omhelsde, hem kuste en een feest gaf.

Contactpersoon voor het sacrament van de Verzoening

Het sacrament van de verzoening vieren, hoe doe je dat?

Lees maar... stap voor stap

Leidraad voor de Biecht

Kinderen, Jongeren, Volwassenen

Biechtleidraad_kinderen20170207-211343(1).pdf
Biechtleidraad_jongeren20170207-211327(1).pdf
Biechtleidraad_volwassenen20170207-211302(1).pdf