Processing


บทนำ

Processing  เป็นซอฟท์แวร์ระบบเปิด  เหมาะสำหรับผู้ต้องการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการมีปฏิสัมพันธ์
สำหรับผู้ที่เคยใช้ชุดพัฒนาโปรแกรม Arduino เมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาการอินเตอร์เฟสของ Processing แล้วจะรู้สึกคุณเคยมาก ด้วยเพราะเหมือนกันนั่นเอง  อีกทั้ง Processing และ Arduino ใช้หลัการในการเขียนโปรแกรมเหมือนกัน โดยมีพื้นฐานมาจากภาษา C/C++  รวมถึงการติดตั้งชุดพัฒนาก็เหมือนกันด้วย

การติดตั้งและรูปแบบ

  1. ไปที่ http://processing.org/  เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม processing  ซึ่งมีให้เลือกทั้งระบบปฎิบัติการ Linux  Mac OSX และ Windows สำหรับ Windows มีให้เลือกทั้งแบบ มี๋ Java และไม่มี Java (สำหรับเบราว์เซอร์ที่มี Java อยู่แล้ว)  ในที่นี้ได้ดาวน์โหลด processing-1.5.1-windows-expert.zip เป็น เวอร์ชั่น 1.5.1 แบบไม่มี Java  ถ้าต้องการความสดวกสบายควรใช้รุ่นที่มี Java แต่ก็อาจไม่ได้ Java รุ่นล่าสุด

  2. ให้แตกไฟล์  จะได้โฟลเดอร์ processing-1.5.1 จะย้ายไปใว้ที่ใหนก็ได้  เช่นย้ายไปเก็บที่ C:/Program File

  3. เวลาจะเปิดโปรแกรม ให้เข้าไปดับเบิลคลิกไฟล์ processing.exe ใน
  4. โฟลเดอร์  processing-1.5.1 หรือจะสร้างช๊อตคัต (Shortcut)  แล้วดับเบิลคลิกที่ ช๊อตคัต 


  5. หน้าตา windows ของ Processing เป็นตามรูปที่ 1ถ้าต่ออินเตอร์เนท สามารถดูการเริ่มต้นใช้งานได้จากเมนู Help ของโปรแกรม


  6. ตัวอย่าง


    ตัวอย่างที่ 1 เขียนรูปวงรีที่ตำแหน่ง X  50 พิกเซล และ Y 50 พิกเซล  ของจอภาพ ด้วยความก้วางและสูง  80 พิกเซล  ที่พื้นที่เขียนข้อความให้พิมพ์

   ellipse(50, 50, 80, 80);

     


คลิกปุ่มปฏิบัติงาน 

จะได้ผลการทำงานดังนี้
   

ตัวอย่างที่ 2  สร้างวงกลมตามการลากเมาส์ 
  ลบคำสั่งในตัวอย่างที่ 1 ออก  เขียนคำสั่งใหม่

void setup() {
  size(480, 120);
  smooth();
}

void draw() {
  if (mousePressed) {
    fill(0);
  } else {
    fill(255);
  }
  ellipse(mouseX, mouseY, 80, 80);
}

   
 
คลิกปุ่มปฏิบัติงาน 
เมื่อลากเมาส์ในหน้าต่าง  และลองคลิกเมาส์
   

 6. การเปิดไฟล์และบันทึกไฟล์ ใช้การคลิกที่ปุ่ม    
     
หรือ ใช้เมนูไฟล์เลือกการ save หรือ open

  

7. การสร้างไฟล์เพื่อนำไปปฏิบัติงานที่อื่น ใช้เมนูไฟล์ เลือก Export application 
   

จะปรากฏหน้าต่าง Export Option 
   

หรือคลิกปุ่ม 


หลังจากสร้างไฟล์  ในโฟลเดอร์ applet  มีไฟล์
ไฟล์ PDE เป็นไฟล์ Source code
ไฟล์ JAR เป็นโปรแกรมไฟล์ นำมารันได้
ไฟล์ HTML เป็นไฟล์เว็บเพจ
ไฟล์ GIFเป็นไฟล์รูปใช้กับไฟล์ Html
 

โครงสร้างเบื้องต้น

    ดูหน้านี้กลุ่ม structure http://www.processing.org/learning/basics/

การนำไปใช้งาน

การใช้งานบน windows หรือ dos  (อ้างจาก http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=1186)

ลองไปอ่านเรื่อง jar ไฟล์ได้ที่ <javadocs>guidejarindex.html หรือ online มีอยู่ที่
http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/guide/.../jar/index.html
นะครับ
สรุปง่ายๆคือ jar ไฟล์ก็คือ zip ไฟล์ที่มีไฟล์พิเศษ META-INF/MANIFEST.MF เพิ่มเข้ามา โดยไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ที่บอกถึงลักษณะของ jar ไฟล์นั้นๆว่า main class(Main-Class) คืออะไร classpath(Class-Path) เป็นอย่างไร

เราสามารถใช้ jar.exe tool ที่มากับ JSDK สร้าง jar ไฟล์ได้ เช่น สั่ง
jar cf myjarfile.jar -C classes/ .

หมายถึงสร้าง myjarfile.jar โดยรวมเอาไฟล์มาจาก directory classes ทั้งหมดโดยสร้าง menifest ไฟล์ให้อัตโนมัต โดยจะจะระบุเพียง version และผู้สร้าง ถ้าต้องการระบุมากกว่านั้น เช่น Main-Class หรือ Class-Path ก็ต้องเขียนใน text ไฟล์ขึ้นมาเอง แล้วสั่ง
jar cmf mymanifest.txt myjarfile.jar -C classes/ .

อันนี้ จะอ่าน mymanifest.txt ไฟล์ใส่เข้าไปเป็น manifest ของ jar เช่น ถ้าโปรแกรมของเราคือ mycompany.mymain.class แล้วละก็ ใน manifest ก็ต้องกำหนด
Main-Class: mycompany.mymain
เวลารัน jar ไฟล์ ก็สี่ง
java -jar myjarfile.jar

หรือ double-click ที่ jar ไฟล์นั้นได้เลย 

การนำไปใช้งานบนหน้าเว็บ  ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

  เว็บนี้ทำบน google site มี Processing ที่น่าสนใจเยอะ  https://sites.google.com/site/croyezaufutur/processing/images-apercus 

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 

Subpages (27): View All
Comments