Arkiv 2021

Omtale af: Zoom foredrag. April-maj 2021.

Som kompensation for andre aflyste arrangementer tilbød Dansk-Russisk forening 4 online foredrag til medlemmerne (med Zoom)

Mandag d, 26. april kl. 19.00: Uffe Østergård (Dr.phil., Professor emeritus): Kunne Skandinavien være blevet kristnet fra Byzans?”

Torsdag den 6. maj, klokken 19:00: Kim Frederichsen (Ph.d., Landsnæstformand, ”Peter den Store – Ruslands reformator”

Tirsdag den 11. maj klokken 19:00: Karsten Fledelius (lektor emeritus, Landsformand): ”1991 – Verdenskommunismens fald og dannelsen af en ny verdens(u)orden”

Onsdag den 19. maj, klokken 19:00: Jakob Seerup (Ph.d., museumsinspektør): ”Den Røde Hær på Bornholm, 1945-46”


Omtale af: Nytårsfrokost

Den sædvanelige nytårsfrokost blev - så vidt vides for første gang i foreningens historie - aflyst. Det skyldtes de særlige corona-restriktioner.