Bliv medlem

Indmeldelse i Dansk Russisk Forening, Aalborg foregår således:
  • send oplysninger om navn og adresse til    dkrus.aalborg@gmail.com
  • indbetal kontingent til foreningens bankkonto:  Arbejdernes Landsbank:  5380
    Konto: 0246587

Årlige kontingentsatser (2018) er følgende:
  • Individuelt medlemskab: 110 kr.
  • Husstandsmedlemskab : 160 kr.
  • Studerende:   75 kr.
  • Kollektivt medlemskab: 500 kr.
Medlemsskab følger kalenderåret (som også er regnskabsår). Ved starten af et nyt år sendes reminder om fortsættelse af medlemsskab ved indbetaling af kontingent.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at kontingent er betalt.  Det samme gælder for deltagelse i lokalforeningens aktiviteter  - medmindre der er udmeldt gratis adgang for alle.
Spørgsmål vedr. kontingent og medlemskab skal rettes til foreningens kasserer:
(indtil 31.12.2018)
Jesper Ellekilde, Moldbjergvej 24, 9240 Nibe
Tlf.: 20 45 23 42   E-mail: jesper.ellekilde@post2.tele.dk
(efter 1.1.2019)
Kai Hjorth, Bornholmsgade 72, 9000 Aalborg
Tlf.: 42456020