Dansk-Russisk Forening Nordjyllands persondatapolitik (GDPR)

Foreningen opbevarer persondata i 2 lister:

  • "medlemsliste", der indeholder stamdata (email-adresse, navn, evt. adresse, evt. telefon-nr), som medlemmer selv har oplyst ved indmeldelsen, samt data om betaling af kontingent og tilmelding til arrangementer

    • "andre Ruslands-interesserede", der er en mailing-liste, som alene indeholder email-adresse og evt. navn på personer, der ønsker at blive orienteret løbende om foreningen - herunder også tidligere medlemmer

Foreningen

  • opbevarer data elektronisk og beskyttet med password, der administreres af formanden

  • anvender kun data i forbindelse med opfyldelse af foreningens formål

  • offentliggører eller videregiver ikke stamdata, medlemslister eller mailinglister

  • udsender altid masse-mails som blind copy

Medlemmer

  • er personer, der har indbetalt kontingent og derved giver foreningen tilladelse til at opbevare de ovennævne stamdata i kontingentets medlemsperiode

  • overføres til mailingslisten "andre Ruslands-interesserede" ved udmeldelse eller manglende kontingentbetaling for den aktuelle medlemsperiode

Personer på mailinglisten "andre Ruslands-interesserede"

  • kan når som helst ved henvendelse til foreningen blive slettet fra denne liste

Dansk-Russisk Forening Nordjylland opdaterer løbende denne persondatapolitik i forhold til ændringer i gældende lovgivning. I tilfælde af væsentlige ændringer giver foreningen besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres ved at kontakte formanden.