ARKIV 20221

Omtale af:

 
Natheksene. Nogle unge kvinders enestående bedrifter. Foredrag ved Oluf Nielsen

Onsdag den 30.11. kl. 19-21.  De Frivilliges Hus (lokale 8) ,  Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

Oluf fortalte:
Den russiske revolution i 1917 medførte forandringer overalt i det russiske samfund.  En af store opgaver blev den kolossale opgave med at udrydde analfabetismen hos den livegne landbefolkning.  De nye muligheder for uddannelse betød, at kvinderne fik helt nye veje til at frigøre sig fra de betingelser, som var gældende i de livegne landsbysamfund. Mulighederne  blev modtaget med stor begejstring af de russiske kvinder, og det er bemærkelsesværdigt, at kvinderne ofte kastede sig over tekniske uddannelser og færdigheder, bla. lod mange sig uddanne til piloter.

En af de unge kvinder var Marina Raskova,  Hun var den første kvindelige navigatør i det russiske luftvåben og begyndte at undervise i flyvning. Sammen med to andre unge kvinder satte hun rekorder i langdistance flyvninger tværs over hele Sovjetunionen.  I en af flyvningerne måtte hun forlade flyets observationskuppel  med faldskærm  og tilbringe flere uger alene i ødemarken, før hun blev fundet.   Hun blev en legende i landet.

Da 2. verdenskrig brød ud var der mange kvindelige piloter, der meldte sig frivilligt. Selv om der ikke var formelle restriktioner mod kvinder i kampenheder, var der en tendens til at deres ansøgninger blev forsinket og blokeret. Raskova benyttede sin personlige forbindelse med Stalin til at overbevise militæret om at oprette tre rene kvinde regimenter. Et af disse var det 588. natbomber regiment,  som fik de primitive Polikarpov Po-2 biplaner - der var udviklet til skolefly og marksprøjtning- stillet til rådighed.

Opgaven var at stresse de fremrykkende tyske soldater med natlige bombninger. Regimentets flyvebase var primitiv og kunne flyttes i takt med de tyske troppevægelser. På flyene kunne der fastgøres en bombe under hver vinge med et primitivt ophæng, der nogle gange ikke udløstes men krævede en tur ud på vingen.

Flyene fløj frem ganske lavt og var så langsomme, at de var svære at skyde ned. Ved bombningen gik man op i stor højde, satte motoren i tomgang og gled som et lydløst svæveplan ned over tyskernes forlægninger. Man opnåede bemærkelsesværdige resultater og blev det regiment, som opnåede det største antal af den højeste udmærkelse, Sovjetunionens Helt, i noget regiment i den Røde Arme.

Tyskerne var skræmte af de unge kvinder og kaldte dem ”Die Nachthexen” . Regimentet hørte om øgenavnet og tog det stolt til sig som en hæderstitel - ночные ведьмы. I mange år efter krigen mødtes kvinder fra  588. natbomber regiment   til en årlig sammenkomst.
_ _ _ 

Det var et interessant, velforberedt og levende foredrag  ----- men vi kunne nu  godt have tænkt os et lidt større fremmøde.
Tak til Oluf.

Omtale af:
Tirsdag den 25.10. kl. 16.00 - 18.00.  Zagadka Escape Games, Vesterbro 64 9000 Aalborg  9000 Aalborg

Escape Room Games – flugt fra Gulag - som blev til lægernes deportation

Nasha havde booket os til besøget hos Zagadka Escape Games tirsdag den 25.10. kl. 16.00.  Programmet lød:

"Sibiriens hårde klima, lange afstande fra civilisation og jeres mangel på udstyr og rejsedokumenter har længe stoppet jer fra at flygte fra den tvangsarbejdslejr, hvori I er placeret for kontrarevolutionære forbrydelser, som i aldrig har deltaget i. Men en nat hvisker en stemme udefra ind i barakken, og giver jer det første hint af håb om en mulig flugt …. Hvis I altså skynder jer!'"  Sådan var programmet annonceret 

MEN  af svagt forklarede årsager blev vi i stedet til et hold læger, der var spærret inde og i færd med at blive deporteret i et tog, fordi Stalin lå for døden. Nåede han at dø forinden, var operationen afblæst og vi var redet - ellers så ....

Vi var 5 deltagere, der startede med en kop kaffe i en nedlagt cafe og sluttede med othello-lagkage.0

Vi stormede ind i escape-rummet uden meget overblik eller planlægning og noget selvcentrerede mellem hinanden. Det var først og fremmest en jagt på talkoder til forskellige hængelåse, og i fart og forvirring blev mange ting overset, som f.eks. at en kårde netop pegede på en læderlap, som igen var nøglen til noget andet. Osv uden her at røbe noget, som kunne gøre det lettere for efterfølgere.

Programsat tid var max. en time, men vi var 1 time og 20 minutter plus 8-10 gange indgribende hjælp over højttaleren fra instruktøren, der stod udenfor og fulgte os på en monitor - før vi fra et skab i et andet rum  fandt den sidste kombination af ledninger og kunne komme ud.

в реальной жизни (husk den rigtige kasus !) havde vi vist ikke overlevet Stalin-tiden.

Mere info om Zagadka:     https://www.zagadka.dk/oplevelserne/
Trailer:   https://www.youtube.com/watch?v=05Bc0km5N9Udag den 25.10. kl. 16.00 - 18.00.  Zagadka Escape Games, Vesterbro 64 9000 Aalborg

Omtale af:
11. maj til 9. juni : Vandreudstilling om atomfysikeren, menneskeretsaktivisten og nobelprismodtageren Andrej Sakharov.
Aalborg Hovedbibliotek i Rendsburggade 2 .

Fra 11. maj til 9. juni afholdt Dansk Russisk Forening i samarbejde med FN Forbundet i Nordjylland en vandreudstilling om atomfysikeren, menneskeretsaktivisten og nobelprismodtageren Andrej Sakharov. Udstillingen var udarbejdet af Sahkarov Centret i Moskva i anledningen af hundredåret for Sahkarovs fødsel (1921). Det skete i Aalborg Hovedbibliotek i Rendsburggade 2 .

Alle vore medlemmer var inviteret til en lille åbningsreception mellem kl. 14 og 15 onsdag den 11. maj.  


Omtale af:
Generalforsamling 2022  -  Søndag den 19. juni 2022 kl. 12.00 

Kontingentbetalende medlemmer af Dansk-Russisk Forening, Aalborg - Nordjylland blev pr. mail og med 2 ugers varsel, indkaldt til årets generalforsamling som i 2022 fandt  sted i Pumpehuset, Johannesmindevej 45, 9000 Aalborg

Dagsorden og  referat af Generalforsamling 19/6 2022 ved Pumpehuset. 

1. Valg af dirigent og referent

- Nasha valgt som referent og Kai som dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen

 - Se bilag 1:  bestyrelsens beretning for perioden d. 19. september 2021 til den 19. juni 2022

- Beretningen er godkendt af generalforsamlingen 

- Der bliver spurgt ind til Odense foreningens mulige nedlæggelse. 

- Snak om den apolitiske natur af specielt Aalborg foreningen, og om det er muligt at invitere foredragsholdere, når de altid vil repræsentere en vis politisk holdning. 

- Jesper kommenterer at den nye landsformand skylder foreningen som helhed en præsentation af sig selv. 

3. Planer om fremtidig virksomhed

- Se bilag 2: Planer om fremtidig virksomhed. 

- Erik foreslår at oprette en facebookgruppe til brug til markedsføringen. Jesper lader vide at landsforeningen har en facebookgruppe som også lægger opslag op om lokalevents .

4. Revideret regnskab for 2021

Godkendt

5. Behandling af Indkomne forslag: 

Forslag om ændring vedtægter: bilag 3  Forslag til ændring af vedtægter

Vedtaget og vedtægter ændret

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Genvalgt Nasha, Mogens, og Oluf

7. Valg af revisor

Ulrik genvalgt.  Ingen suppleant (da Bo har meldt sig ud)

8. Eventuelt. 

Ingenting


Omtale af 

Sommerfrokost 2022 - Søndag den 19. juni 2022 kl. 13.00

I år vendte vi igen tilbage til vores favoritplads i og ved Pumpehuset ved Rugby-banen på Johannesmindevej 45, 9000 Aalborg. 

Pumpehuset ligger i et grønt, græsklædt område med bål/grillplads, nær den smukke sø i Nordens Kritgrav, tæt på Aalborgs Centrum, og centralt på grænsen mellem Mølholm og Hasseris. 

Sommerfrokosten holdtes denne gang udelukkende for medlemmer af Dansk-Russisk Forening, Nordjylland og den afholdtes umiddelbart efter generalforsamlingen i Pumpehuset.

Vi var knap 20, der grillede og nød frokosten sammen med egne drikkevarer samt vin og vodka udskænket af foreningen.

Vejret var med os - men grunden var efterhånden temmelig tilvokset og det var svært at finde parkeringspladser.

Tak til dem der medbragte og sørgede for grill.