Næste arrangement:


Vi håber du igen, eller måske for første gang, vil være med til foreningens traditionsrige nytårsfrokost med spændende mad, hyggeligt samvær, sang, leg og underholdning.

Lørdag den 11. januar kl. 13.00 

 I De Frivilliges Hus i Aalborg, Mølholmvej 2, 9000 Aalborg.  

Meld dig til allerede nu, eller allersenest mandag den 06. januar med SMS  

           
     Send din SMS til Kai Hjorth      
 til  tlf. nummeret 42456020
 med dit navn og antal børn
og  v
oksne deltagere 
   

                  Fællesretten er traditionen tro en Russisk Suppe tilberedt af bestyrelsens udpegede.  

                Hertil serveres et glas Russisk Vodka eller en sodavand til børnene, alt sammen på foreningens regning.

Derefter følger vi igen traditionen med Fælles Tag-Selv- Bord, hvor hver deltager medbringer en hjemmelavet eller eventuelt købt ret. Hver deltager skal medbringe mad nok til en person.

Forslag til retter kunne være russisk salat, pirogger, blini, kartoffelsalat, frikadeller eller noget andet russisk eller dansk mad, og en mere eksotisk international kulinarisk oplevelse vil da også være  velkommen. 
Der er helt frie tøjler når I blot alle medbringer noget til det fæ
lles bord.

 
 

Vi skal også hygge os med fællessang og selskabsleg, og så har vores medlem Nasha Vej lovet at præsentere sit live-action firma Zagadka Escape Games, se
            www. Zagadka.dk                  Nasha vil også fortælle hvordan hun med Escape Room oplevelser på en indlevende måde kan præ
sentere russisk historie i Niels Ebbesensgade 33A i Aalborg.

 

              Medlemspris kun 20 kr. Ikke medlemmer deltager for 40 kr. pr. person og børn under 18 deltager gratis.
   
              Under festen kan
 I købe øl og vand eller et par ekstra glas vodka til uhyre rimelige priser.

Vi glæder os til at se alle medlemmer og venner af foreningen,

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i Dansk-Russisk Forening Aalborg- Nordjylland  


Мы надеемся,что Вы опять или впервые, придете  на   новогоднюю встречу нашего  общества ,на которой по нашим богатым традициям,Вам  будут предложены  различные  интересные блюда, бщение,песни,игры  и  развлечения 

В субботу 11  января в  13  часов
   В  De Frivilliges Hus i Aalborg, Mølholmvej 2, 9000 Aalborg
  
Записывайтесь по SMS  уже сейчас, но не позднее понедельникаянваря:

 
 
Посылайте ваши SMS  Kai Hjorth по тел: 42456020  с Вашим именем и колличеством детей и взрослых,которые придут на встречу.                     
 

Блюдо,которое будет  предложено всем гостям, и ,конечно, по традиции это - русский  суп, будет приготовлено   избранными  правлением  гостями. К супу будет подаваться рюмка русской водки взрослым и  напиток детям,которые  так же как и суп, будут  за счёт нашего общества.  

Остальные  блюда, приготовленные дома или купленныебудут , опять же в соответствии с традицией, подаваться в виде шведского стола. Каждый  участник должен

Мы предлагаем  вам  приготовить следующие   блюда: русский салат, пирожки, блины, картофельный салат,  котлеты или  другие блюда русской или датской кухни,а  также мы будем рады и  другим  более экзотичным  блюдам  мирового  кулинарного искусства. И  так как  все придут  со своим небольшим  вкладом в общий стол, то  будет  возможность попробовать  блюда, принесённые другими гостями.


 
 В развлекательной части нашей  встречи   мы  с вами  споём ,  и сыграем в игру, в которой примут участие все участники встречи, а также член нашего общества Nasha  Vej обещает рассказать нам о своей live-action  фирме  Zagadka  Escape  Games, смотрите на  www.Zagadka.dk.

Nasha
также нам расскажет  о том ,как  ей удаеться  при помощи происходящего в Escape Room,   проникновенно  представить  русскую историю по адр
 

Участие   стоит  20  крон  с  человека для членов общества, 40  крон для  не членов общества,дети  до  18  лет  участвуют  бесплатно . Во время нашей встречи у Вас будет возможность купить пиво, воду или еще пару рюмочек водки по неслыханно разумной ценеС нетерпением  ждем встречи c членами нашего общества и его друзьями, информацию о нас можно найти по www.dkrus-aalborg.dk      

С наилучшими  пожеланиями Правление Датско-русского  общества в Ольборге,Северная Ютландия.

  

I kikkerten:
-14. juni 2020:  Generalforsaming + Sommefrokost. Pumpehuset