er


Næste arrangement:

Aftale med Folkeuniversitetet i Aalborg om 50% rabat på

forelæsninger i samarbejde med Dansk-Russisk Forening


I foråret 2021 drejer det sig om følgende:** ændret dato **


Kvindelige fanger i Stalins Gulag – Vilkår og overlevelsesstrategier
Foredragsholder: Nasha Vej cand.mag historie

Startdato:Onsdag d. 22.9.2021 kl. 19:00 - 20:45, Varighed: 1 gangSted:Aalborg Universitet,

På trods af at det sovjetiske arbejdslejrsystem - populært kaldet GULAG– ikke var lige så systematisk dødeligt som de nationalsocialistiske koncentrations- og udryddelseslejre i 1940’erne, så var de en blodig og langvarig del af den...  læs videre  
  Historiens betydning for russisk politik i dag
   Foredragsholder: Kim Frederichsen ph.d 

   Startdato:Onsdag d. 14.04.2021 kl. 17:00 *** udsat til senere - info følger **  Varighed: 1 gang   Sted:Aalborg Universitet, 

Et kendt citat hedder: ”Den, der ikke kender historien, er dømt til at gentage den”. Lettere omformuleret kunne man også sige: ”Den, som kender historien, er dømt til at se dem, der ikke kender den, gentage den”. ... læs videre                                    
                                                                                    
Foredragene er et samarbejde med FU som derfor giver 50 % rabat til alle medlemmer af Dansk-Russisk Forening.

Der er sendt en mail direkte til medlemmerne med instruktioner om, hvordan man kan tilmelde sig med 50% rabat.

Foredragene udbydes af Folkeuniversitetet Aalborg,  og finder sted i FU´s lokaler centralt i Aalborg.

Alle de her nævnte foredragsholdere er medlemmer af Dansk-Russisk Forening. 

 

Medlemsnyt:

Dansk-Russisk Forenings årsbrev er sendt til alle medlemmer af foreningen.  Heri kan man bl.a. læse om landsmødet som fandt sted den 10. oktober på Kompas Hotel i Aalborg. Man kan  også læse landsformanden Karsten Fledelius' klumme og hvad der skete i foreningen her i Aalborg og i landets øvrige fire lokalforeninger.

Bestyrelsen har besluttet at udvide medlemsperioden således, at alle medlemmer som har betalt kontingent under nytårsfrokosten i januar 2020 eller senere gennem året 2020, kontingentfrit og automatisk forbliver medlemmer af foreningen gennem hele året 2021. 

I 2021 vil vi så bestræbe os på at give vores medlemmer den værdi for pengene som de fortjener, men som koronaen gennem 2020 har forhindret os i at yde på tilfredsstillende vis.


I kikkerten:

-19. september: generalforsamling ved samlingspladsen  i Hammer Bakker og derefter svampetur med Esben Buch

-December:  provinskonference i Aalborg som optakt til årets Ruslandskonference på Christiansborg.  Vi håber det bliver muligt at gennemføre planerne om konferencerne på Christiansborg og i Aalborg, hvor vi har fået et meget interessant tilsagn om, at FN-Forbundet gerne overvejer at blive medarrangører, og det glæder vi os meget over.