WietrzychowiceUrząd Gminy w Wietrzychowicach


Zdjęcia wykonane przed 1939 rokiem

Zdjęcie nr 1 - wójt z sołtysami
1. Stanisław Ludwik Kuczak - sołtys Miechowic Wielkich
2. ?
3. ?
4. Emil Krzciuk - wójt Gminy Wietrzychowice
5. ?
6. Józef Gawlik - sołtys Sikorzyc
7. ?
8. ?
9. ?

Zdjęcia nr 2-4 - wójt E.Krzciuk z pracownikami Urzędu Gminy.

Znane osoby z Wietrzychowic


Deszcz Jan - lekarz, społecznik
(20.VI.1918 - 15.III.2005)
Urodził się w Pittsfield Mass w USA jako 3 dziecko Stanisława i Marii z domu Kowal. Brat Władysława Deszcza. Po powrocie do Ojczyzny w 1920 rodzina Deszczów kupiła kawałek pola dworskiego w Wietrzychowicach i tu zamieszkała. Jan po zdaniu matury zostaje przyjęty na 1 rok medycyny UJ w Krakowie. W czasie wojny działacz konspiracyjny o pseudonimie "Wacek", lekarz ruchu oporu w placówce "Wacława" w Wietrzychowicach, zabezpiecza od strony medycznej "Akcję 3 Most". Po wojnie działa społecznie, otrzymuje funkcję w zarządzie "Bratniaka" Bratniej Pomocy Studenckiej UJ. W 1946 zostaje aresztowany za zorganizowanie pochodu 3 Maja. Po uzyskaniu dyplomu otrzymuje nakaz pracy w szpitalu w Gliwicach a 1953 zostaje przeniesiony do Nowej Huty gdzie trwa budowa szpitala im.Żeromskiego. Od 1966 ordynator oddziału chirurgii urazowej oraz przez 2 kadencje dziekan Rady Ordynatorów. Założyciel Hospicjum św. Łazarza w Krakowie i polski przeor Zakonu Rycerzy św. Łazarza z Jerozolimy. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem "Cracoviae Merenti". Honorowy Obywatel Gminy Wietrzychowice.

Więcej informacji znajduje się na stronie Gimnazjum w Miechowicach Wielkich.
Kaplicki Mieczysław - lekarz, prezydent Krakowa
(12.XII.1875 - 7.VIII.1959)
Był synem Jakuba Kapellnera, dzierżawcy majątków ziemskich m.in. w Wietrzychowicach. Gimnazjum ukończył w Tarnowie, studia medyczne rozpoczął w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, w roku akademickim 1898-1899 studiował w Wiedniu, aby ostatecznie ukończyć studia w Krakowie na Wydziale Lekarskim UJ w 1901. W momencie wybuchu I wojny światowej znalazł się w Legionach jako kapitan-lekarz. W latach 1933-1939 Prezydent Krakowa. Czynnie uczestniczył w niesieniu pomocy mieszkańcom Wietrzychowic po powodzi w 1934 roku, poprzez dostarczanie żywności i ubrań.Purchla Ludwik Stanisław - legionista
(14.I.1895 - 
Żołnierz legionów, odznaczony Orderem VIRTUTI MILITARI za męstwo na polu walki.Deszcz Władysław - ksiądz
(9.I.1915 - 21.VIII.1941)
Urodził się w Pittsfield Mass w USA jako 1 dziecko Stanisława i Marii. Brat Jana Deszcza. Po ukończeniu I Liceum w Tarnowie wstąpił do seminarium duchownego. 29.VI.1938 został wyświęcony a 3.VIII.1938 odbyły się w Wietrzychowicach prymicje. Jego pierwszą placówka była parafia w Nowym Sączu. Był wielkim patriotą. Na majowym nabożeństwie w 1941 wygłosił kazanie o Świętych Polskich, chociaż go przestrzegano, że w kościele mogą być donosiciele. 2.VII.1941 został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu. 21.VII.1941 został rozstrzelany w Biegonicach koło Nowego Sącza.

 

Wycieczka szkolna na Wawel, około roku 1960


Podstrony (1): Historia OSP