Sikorzyce‎ > ‎

NazwiskaPoniżej kilka słów o nazwiskach pojawiających się w Sikorzycach.
Dane na podstawie ksiąg parafialnych.
Mogą one ulec zmianie w związku z odnalezieniem nowych informacji.


Anioł
Stanisław Anioł pochodził z Jadownik Mokrych i w 1918 roku ożenił się Józefą Krzciuk wdową po Antonim Kapturkiewiczu.

Boksa
Jan Boksa pochodził z Miechowic Wielkich i w 1909 roku ożenił się Marianną Gaca siostrą Zofii Rojek (Gaca).

Bratko
Pierwsze wzmianki o tym nazwisku to śluby Rocha Bratko z Łucją Żurek w roku 1774 oraz Stanisława Bratko z Anną Zwoleńską w roku 1778.

Damian
Piotr Damian pochodził z Chojnika koło Gromnika i w 1931 roku ożenił się z Marianną Myślińską.

Gaca
Jan Gaca pochodził z Pojawia i w 1882 roku ożenił się z Katarzyną Krzciuk wdową po Mikołaju Miłkowskim.

Gawlik
Maciej Gawlik pochodził Miechowic Małych i w 1811 roku ożenił się Marianną Żelazo.

Jachna
Jan Jachna pochodził z Nowopola. W 1892 żeni się z Teresa Rojek i zamieszkują w Sikorzycach.

Kabat
Jana Kabat pochodził z Miechowic Małych i w 1896 roku ożenił się z Teofilą Szkutnik.

Kapturkiewicz
Antoni Kapturkiewicz przybywa do Sikorzyc z Tymbarku koło Limanowej i żeni się w 1900 roku z Józefą Krzciuk.

Kozioł
Józef Kozioł pochodził z Jadownik Mokrych i w 1910 roku ożenił się z Heleną Sarna.

Krzciuk
Nazwisko to pojawia się w Sikorzycach w XVIII wieku. W 1774 Maciej Krzciuk żeni się z Marianną Miłoch a w 1777 Wojciech Krzciuk z Jadwigą Żelazo. Prawdopodobnie przybyli z Wietrzychowic, ponieważ wcześniej tam pojawia się to nazwisko.

Miłkowski
Nazwisko to pojawia się w Sikorzycach w 1758 roku, jest to chrzest Jakuba Miłkowskiego.

Molo
Pierwotny zapis tego nazwiska to Malo a pierwsze wzmianki o nim to ślub Jana Malo z Salomeą Urszulak z 1787 roku.

Myśliński
Rodzina Myślińskich pochodzi z Ujścia Jezuickiego. W 1900 roku Michał Myśliński żeni się Agatą Kulig a zaraz potem do Sikorzyc przeprowadza się z Demblina jego brat Feliks z rodziną.

Nowak
Jan Nowak pochodził z Miechowic Małych i w roku 1889 ożenił się z Katarzyną Bratko.

Opiła
Nie odnalazłem informacji skąd pochodził Walenty Opiła, który w 1819 roku ożenił się z Katarzyną Żelazo.

Pitaś
Pierwsze wzmianki o tym nazwisku w Sikorzycach to chrzest Rocha Pitasia z 1774 roku.

Rojek
Rodzina ta pochodzi z Pasieki Otfinowskiej. W 1902 roku Jan Rojek żeni się z Zofią Gaca, a jego siostra Teresa Rojek wychodzi za mąż w 1892 roku za Jana Jachnę a w 1904 roku za Stanisława Węża.

Sarna
Pierwsza wzmianka o tym nazwisku w Sikorzycach to ślub Wojciecha Sarny z Magdaleną Żurek w 1822 roku. W 1851 roku jego starszy brat Tadeusz zamieszkały w Miechowicach Małych żeni się w Sikorzycach z Marianną Kosieniak. Brak informacji w księgach skąd obaj przybyli.

Szkutnik
Pierwotny zapis tego nazwiska to Skotnicki i pierwszy raz pojawia się w Sikorzycach w 1822 roku kiedy Antoni Skotnicki żeni się z Kunegundą Kuczek. Brak informacji skąd przybył Antoni.

Tabor
Rodzina Tabor przybyła z Kwikowa koło Zaborowia. Przenieśli się do Wietrzychowic około roku 1875. W 1903 roku ich syn Marcin Tabor ożenił się w Miechowicach Małych z Katarzyną Lechowicz, a w 1936 roku syn Marcina Michał ożenił się w Sikorzycach z Zofią Sarna.

Wąż
Z tym nazwiskiem spotykamy się pierwszy raz w Sikorzycach w 1847 roku gdy rodzi się Maria Wąż, córka Grzegorza i Ludwiki.

Żelazo
Pierwsze wzmianki o tym nazwisku w Sikorzycach to ślub Jadwigi Żelazo z Wojciechem Krzciukiem w 1777 roku i ślub Tomasza Żelazo z Małgorzatą Jurek w 1790 roku.