לוח זמנים

עודכן: 22.8.16
לוח הזמנים הוא לוח הזמנים הכללי, לרוב אימונים נוספים, ושינויים שקיימים בגלל תחרויות לא יופיעו בו, אלא בהודעות שנשלחות במיילים או ווצאפ
זהו לוח הזמנים שייכנס לתוקף מספטמבר 2016 עד הודעה חדשה.

הקבוצות (הגילאים נקבעים עפ"י שנת הלידה, לדוגמא: ילידי 2000 יהיו בגיל 16 בשנת 2016 והחל מינואר 2017 הם נחשבים בגיל 17):
*קבוצה 1 - היא קבוצת המתחילים ומיועדת לגילאי 9 עד 13 בשנתם הראשונה או השנייה בקבוצה (בהתאם להתקדמותם המקצועית), בקבוצה זו לא בהכרח משתתתפים בתחרויות.
קבוצה 2 - מיועדת לילדים בגילאי 10-11 בהתאם להתקדמותם המקצועית, לרוב ילדים וילדות אלו כבר מתחרים במסגרת תחרויות הילדים (שלרוב נערכות בבריכה) של איגוד הטריאתלון.
קבוצה 3  - מיועדת לגילאי 12-13 בהתאם להתקדמותם המקצועית, ילדי קבוצה זו מתחרים בתחרויות הילדים (שלרוב נערכות בבריכה) במסגרת איגוד הטריאתלון.
קבוצה 4  - מיועדת לגילאי 14-15 בהתאם להתקדמותם המקצועית, בקבוצה זו מתחרים הספורטאים במסגרת תחרויות איגוד הטריאתלון בתחרויות הרגילות.
קבוצה 5  - קבוצת הנוער לגילאי 16-18 בהתאם להתקדמות המקצועית, בקבוצה זו מתחרים הן במסגרת תחרויות איגוד הטריאתלון והמתקדמים ביותר מתחרים גם בתחרויות בחו"ל.

*קבוצה 1 מפוצלת בין יכון לבית יצחק, כך שהתכנים והמטרות זהות, אך שני אימונים מבוצעים בנפרד ובימים שונים (השחייה והריצה) ואימון אחד נערך במשותף (הרכיבה).
 

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
קבוצה 1 -
יכון

שחייה
18:00-19:00
בריכת יכון
  ריצה
16:30-17:30
באיצטדיון גבעת חיים
 רכיבת שטח
17:00-18:00
מיקום משתנה
(בחורף 15:00-16:00)
 
קבוצה 1 -
בית יצחק
ריצה
17:00-18:00
בבית יצחק
 שחייה
15:30-16:30
בריכת בית יצחק
  רכיבת שטח
17:00-18:00
מיקום משתנה
(בחורף 15:00-16:00)
 
קבוצה 1 - כפר יונה
שחייה
15:30-16:30
בריכת בית יצחק
 
ריצה
17:30-18:30
כפר יונה
 רכיבת שטח
17:00-18:00
מיקום משתנה
(בחורף 15:00-16:00)
 
קבוצה 2
ריצה
19:30-20:30
באיצטדיון גבעת חיים איחוד
שחייה
18:00-19:00
בריכת יכון
 שחייה
18:00-19:00 
בריכת יכון
רכיבת שטח
17:00-18:00
מיקום משתנה
(בחורף 15:00-16:00)
 
קבוצה 3ריצה
19:30-20:30
באיצטדיון גבעת חיים איחוד
שחייה
19:00-20:00 
בריכת יכון 
 שחייה
19:00-20:00
בריכת יכון 
 רכיבת שטח
17:00-18:00
מיקום משתנה
(בחורף 15:00-16:00)
 
קבוצה 4

 שחייה
20:00-21:00
בריכת יכון 
שחייה
19:30-20:30
בריכת יכון
ריצה 18:30-19:30
איצטדיון גבעת-חיים איחוד
שחייה
20:00-21:00
בריכת יכון
רכיבה
18:45-20:00
פארק אופניים נתניה
שחייה+ריצה
6:00-9:00
בריכת יכון 

רכיבה+
קצת ריצה בד"כ
6:00-9:00
גבעת עדה
קבוצה 5

 שחייה
20:00-21:00

בריכת יכון 
שחייה
19:30-20:30
בריכת יכון
ריצה 18:30-19:30
איצטדיון גבעת-חיים איחוד
שחייה
20:00-21:00
בריכת יכון
רכיבה
18:45-20:00
פארק אופניים נתניה
שחייה+ריצה
6:00-9:00
בריכת יכון 

רכיבה +
קצת ריצה בד"כ 
6:00-9:00
גבעת עדה
בוגרים  ריצה
5:45-6:45
מכמורת

שחייה
20:00-21:00
בריכת יכון 
 אימון ריצה או רכיבה
5:45-6:45
מיקום תלוי ענף
שחייה
20:00-21:00

בריכת יכון 
 ריצה ושחייה
6:00-8:00
מיקום מתחלף
רכיבה +
קצת ריצה בד"כ 
6:00-9:00
גבעת עדה

מקרא:
שחייה - מסומנת בכחול
רכיבה - מסומנת בירוק
ריצה - מסומנת באדום