שנה טובה תשע"ה או משהו

תודה לצוות הצילום שמלווה אותנו המון ודואג לחלק ניכר מתיעוד השימושי ובעיקר לאיילת שעוזרת המון