11 Torres

Xogo semellante ao coñecido como “3 en raia”, só que aquí o taboleiro non é un cadrado

    


senón un tetraedro con 11 puntos.


Ao igual que no “3 en raia”, os xogadores van colocando as súas fichas nos lugares dispoñibles, un despois do outro.

Gaña quen primeiro consiga facer coas súas fichas unha determinada figura.


Coas 11 Torres pódense xogar moitos xogos diferentes, anímate a probalos!

proba a  xirar a figura co rato.

Hai moitos modelos das 11 Torres.
Consigue o teu!