Fremtidens Klasseroms Laboratorium

www.futureclassroomlab.no

Ordtak for prosjektet:

Alltid Beta.

Jump in!

De store problemer er løst av noen som ikke visste at de ikke kunne løses.

Det har vi aldri gjort før, så det klarer vi helt sikkert.

Fremtidens Klasseroms Laboratorium er et pedagogisk laboratorium på Samfundets skole i Kristiansand der ungdomsskoleelever prøver ut fremtidens læringsareal og får opplæring i 21st Century skills.

240 m2 er på en fleksibel måte delt inn i sju ulike lærings-områder: plenums-sone, konversasjons-sone, kollaborasjons-sone, den transcendente sone, den individuelle sone, record-sone og relaxation-sone.

Det er anledning til å besøke læringsarealet og se Fremtidens Klasseroms Laboratorium i bruk. Se "Formidling" for nærmere informasjon.