Fremtidens Klasseroms Laboratorium

www.futureclassroomlab.no

Fremtidens Klasseroms Laboratorium er et pedagogisk laboratorium på Samfundets skole i Kristiansand der ungdomsskoleelever prøver ut fremtidens læringsareal og får opplæring i 21st Century skills.

Vårt FCL er delt inn i sju ulike lærings-områder: plenums-sone, konversasjons-sone, kollaborasjons-sone, den transcendente sone, den individuelle sone, record-sone og relaxation-sone.

Ordtak for prosjektet: Alltid Beta. Jump in! De store problemer er løst av noen som ikke visste at de ikke kunne løses. Det har vi aldri gjort før, så det klarer vi helt sikkert.

SISTE NYTT


Samfundets skole, Sentrum er en Ambassadørskole for SMART-skjermer i Norge i samarbeider med Interactive Norway Vi er også med i et internasjonalt SMART Ambassadør-program. Dette er et nettverk mellom lærere, digitale utviklere og teknikere fra mange land.

Future Classroom Lab - Samfundet skole utfordrer tradisjonell undervisning

https://blogg.interactive.no/future-classroom-lab-samfundet-skole-utfordrer-tradisjonell-undervisning


Notat fra FCL-team 12. november:

Jarles erfaringer fra utprøving av de tre sonene

PLENUM-SONEN: Brukt minst mulig tid her. Ikke latt elevene jobbe i amfiet. God klasseledelse gir bedre resultater. God sone når den blir brukt korrekt. Maks 15 minutt. Gi beskjeder - oppsummering

DEN INDIVIDUELLE SONEN: Den kan være utfordrende. Elevene har en tendens til å hjelpe hverandre, spør hverandre osv, men her skal de jobbe individuelt. Bør være innhold som støtter valg av arbeidsmetode, ikke omvendt.

KOLLABORASJONS-SONEN: Ideelt med treergrupper. Noe startvansker med samarbeid. Må “presse” litt. De ble fort veldig gode. Spennende sone. Vurderer sitt eget samarbeid etter gruppearbeid - nivåer

Elevundersøkelsen i november av FCL-møblene

Hva er fordelene med å bruke ståpult til arbeidsplass? Man blir mere våken av å stå og det kan hjelpe på konsentrasjon. Du kan få litt bevegelse mens du jobber, du kan strekke på beina. At vi kan bevege oss.

Hva er fordelene med ståbrett? At vi ikke blir rastløse. En kan reise seg når man blir sliten, og da kan man stå på det samtidig som man beveger seg. Man kan jo vingle og man kan trene kroppen mens man jobber med oppgaver.

Hva mener du er fordeler med Salli-stolen? De er behagelige å sitte på. Jeg sitter med mye rettere rygg på den enn jeg ville hvis jeg satt på en vanlig trestol. Den har også hjul, så om jeg må flytte meg litt bakover, trenger jeg ikke å reise meg og bære den bakover. Man kan få god holdning og rygg om man sitter bra på den.

Hvilke fordeler har du opplevd med to ekstra skjermer? Det er lettere hvis du f.eks skal gjøre en oppgave i Brettboka, så kan du ha boka på den ene, og der du skriver svaret på den andre og hvis det er noe du skal søke på kan du bruke den tredje. At man ikke trenger å bytte faner

First Lego League

Lørdag 7. november 2020 var det regional turnering i FIRST® LEGO® League Challenge. Vårt lag, Pythagoras eftf. ble nominert som de tre beste til teknologiprisen, prosjektprisen og samarbeidsprisen. Blant de nominerte fikk laget 1. plass på SAMARBEIDSPRISEN. På robotkjøringen ble det 6. plass. Men totalt vant vi FIRST LEGO League Champion som det beste laget i Agder. Championsvinneren i de regionale turneringene blir invitert til å delta i den skandinaviske finalen 28.11.2020, der de møter andre Championsvinnere fra hele Skandinavia og Færøyene.

Prosjektfremføring til skandinavisk konkurranse

Teknologifremføring til skandinavisk konkurranse

Kjerneverdifremføring til skandinavisk konkurranse

Prosjektrapport FLL 2020

Dansebidrag til FLL Skandinavia

er en del av Den transcendente sone. Her har ungdomsskoleelever programmert en robot og jobbet med et prosjekt med problem-formuleringen: Kan en App med poeng og treningsapparater i parker, motivere folk til å bli mere aktive i hverdagen?

Lørdag 7. november 2020 var det regional turnering i FIRST® LEGO® League Challenge. Skolens lag, Pythagoras eftf. ble nominert som de tre beste til teknologiprisen, prosjektprisen og samarbeidsprisen. Blant de nominerte fikk laget 1. plass på SAMARBEIDSPRISEN. På robotkjøringen ble det 6. plass. Men totalt vant vi FIRST LEGO League Champion som det beste laget i Agder. Championsvinneren i de regionale turneringene blir invitert til å delta i den skandinaviske finalen 28. november der de møter andre Championsvinnere fra hele Skandinavia og Færøyene.

Torsdag 29. oktober hadde skolen besøk av Interactive Norway. De holder kurs og opplæring av SMART-skjermer. Først fikk 8. klasse opplæring, og seinere på dagen var det lærernes tur. Det er en del av FCL-prosjektet.

FCL: Utprøving av de ulike læringssonene etter FCL-teamet 20. oktober 2020

PLENUMS-SONEN (amfiet): Amfi brukes kun til forelesning av lærer, film, elevfremføringer o.l. fellesaktiviteter. Her skal elevene sitte stille og lytte. Elevene kan ta notater. Lærer sørger for at amfi brukes i begrenset omfang. Vi prøver ut digital skjerm og visningsskjerm som står foran. Elevene må ikke forstyrre hverandre. Amfiet skal ikke brukes som arbeidsplass eller gruppeplass.

DEN INDIVIDUELLE SONEN (arbeidsplasser): Her skal elevene arbeid stille og alene. Elevene som har tildelt ståpult, ståbrett o.l., bør oppfordres til å variere på bruk av stol og stå. Se etter at elevene har riktig høyde på stolene og pultene - på Sallistoler skal beinvinkelen være 1350 - armvinkelen skal være 900 på pulten. Elever som har to ekstra skjermer, må kople på disse + tastatur og mus. Samarbeid mellom elevene i svært begrenset omfang med hvisking som lydnivå. Her skal det ikke være gruppearbeid eller felles undervisning. Ikke la ståbrett og stoler flyte rundt i rommet

KOLLABORASJONS-SONEN (gruppeplasser): Brukes til gruppearbeid med 2-5 elever. Kan også benyttes til undervisning lærer / elev. Vi skal trene på samarbeid - elevene eller lærerne vurdere gruppas kompetanse i forhold til de 7 nivåene. Elevene skal teste ut den digitale skjermen i samarbeidet. HDMI-kabel med overgang til USB-C+Styringskabel. I denne sonen skal elevene prate, men ikke så høyt at de forstyrrer de andre gruppene. Elevene tar ikke kontakt med de andre gruppene. Pass alltid på at ikke gruppe-plassene ødelegges eller blir skitne