Formidling

Besøk

Det er anledning å besøke Fremtidens Klasseroms Laboratorium på Samfundets skole i Kristiansand og se dette læringsarealet i bruk. Vi kan tilby omvisning og informasjon om prosjektet for lærere, skoleledere og andre skole-interesserte. Et slikt opplegg til besøkende kan f eks inneholde:

  • Velkommen og informasjon om Samfundets skole og FCL-prosjektet
  • Omvisning i læringsarealet mens undervisningen pågår
  • Enkel lunsj fra elevbedriften
  • Samling der en oppsummerer og drøfter hva en har opplevd under omvisningen.

Hvis det har interesse, kan dere ta kontakt med prosjektleder Evert Dean (evert.dean@samfundet.org) og avtale tidspunkt.