FCL-prosjektet inneholder sju læringssoner

Prosjektet: Fremtidens Klasseroms Laboratorium (www.futureclassroomlab.no) har 240 m2 til disposisjon. 1. etg i Kristian IV´s gt 49 i Kristiansand. Vi bygger på våre tidligere erfaringer og har delt dette arealet inn i sju læringssoner.

Fremtidens Klasseroms Laboratorium (Future classroom lab) is a laboratory for testing out new ideas for teaching and learning at Samfundets secondary school. The main goal is to engage the students in exploring technology and learning 21st Century skills.

The lab is divided into seven zones: The plenary zone, the conversation zone, the individual zone, the collaboration zone, the recording zone, the transcendent zone, and the relaxation zone.