Het Oude Gemaal

Openingstijden en Tarieven 

OPENINGSTIJDEN Poldermuseum Heerhugowaard

TARIEVEN

Trouwlocatie

Het Oude Gemaal/Poldermuseum kan voor trouwerijen rechtstreeks worden geboekt bij onze Stichting.  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. Ria van der Starre.

Email: riavdstarre@poldermuseumheerhugowaard.nl

De grote zaal in Het Oude Gemaal wordt ook verhuurd voor vergaderingen, optredens, lezingen e.d.   Voor meer informatie zie de de pagina "Zaalverhuur".  

Uitgelicht📌

Expositie MALA RAMCHARAN

Momenteel exposeert Mala Ramcharan uit Heerhugowaard in Het Oude Gemaal. Zij laat zich, bij het maken van haar kunst, inspireren door recente baanbrekende ontwikkelingen in de maatschappij.

 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan QR-codes en barcodes, waardoor op een humoristische wijze realiteit en fictie worden gecombineerd. Haar doel is kunst en sociaal bewustzijn samen te brengen en positieve veranderingen te creëren én een glimlach op het gezicht van de bezoeker te toveren.

 

Bijzonder van Mala is, dat ze met de opbrengsten van haar kunst mooie momenten organiseert voor kinderen van weeshuizen in Suriname.

Voor meer info: www.malaramcharan.nl


Agenda 2024

6 OKTOBER: 14:00-16:00: ALEX CROCE nog niet in verkoop

13 OKTOBER: 14:00-16:00: THE OLD TIME STRINGBAND nog niet in verkoop

17 NOVEMBER: 14:00-16:00:  LADUC & FRIENDS nog niet in verkoop

24 NOVEMBER: 14:00-16:00: SONIC SUMMER nog niet in verkoop


Agenda 2025

9 FEBRUARI: 14:00-16:00: BRENDAN MONAGHAN & NIALL MCCLEAN nog niet in verkoop

23 FEBRUARI: 14:00-16:00: UNICORN nog niet in verkoop

23 MAART: 14:00-16:00: THE WHEELBARROW BAND nog niet in verkoop

Klik op de naam van de artiest(en) om kaartjes te bestellen


Vrijwilligerswerk

Poldermuseum Heerhugowaard zoekt vrijwilligers
Het Poldermuseum aan de Huygendijk, gevestigd in het Oude Gemaal, bestaat sinds 1979 en wordt geheel gedragen door het werk van enthousiaste vrijwilligers. Zo wordt de geschiedenis van de ‘miserabele’ polder bewaard en doorgegeven aan ons nageslacht. Als vrijwilliger speel je bij ons een belangrijke, zeer gewaardeerde rol. Op dit moment staan de volgende vacatures open.

Tentoonstellingscommissie
De tentoonstellingscommissie heeft hard gewerkt om de presentatie van het verhaal van de polder goed en aantrekkelijk neer te zetten. Momenteel is er dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die mee willen denken, schrijven, uitvoeren, netwerken, etc. Er is nog veel leuk werk te doen, dat deels thuis kan worden gedaan; ook is er de mogelijkheid je aan te melden op projectbasis. Emiel, Henk en Dorien heten je van harte welkom!

Klusploeg
Wil je graag je handen uit de mouwen steken en ons helpen bij onderhoud van gebouw, terrein en inrichting? Elke maandagmorgen staan de mensen van ons klusteam paraat. Rond de klok van 10 wordt er gezellig koffie gedronken en bijgepraat.

Overige vacatures
Ook voor andere activiteiten zijn wij regelmatig op zoek naar vrijwilligers. Je kunt daarbij denken aan:
* het ontvangen en begeleiden van bezoekers
* het ontvangen en begeleiden van schoolgroepen
* ondersteunen bij publieksactiviteiten, evenementen en concerten
* beheer van de museuminventaris
* ondersteunen bij huwelijks voltrekkingen

Je wordt deskundig opgeleid en begeleid zodat je plezierig je activiteiten in kunt vullen. Spreekt het je aan ons gezellige team van vrijwilligers te komen versterken? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe jij kunt bijdragen aan het Poldermuseum. Samen maken we het verschil!

Om je aan te melden, om eerst eens kennis te maken of voor informatie kun je mailen naar info@poldermuseumheerhugowaard.nl t.a.v. Jan Bootsma.

Donateurs gezocht

De Corona perikelen hebben ook Het Oude Gemaal/Poldermuseum getroffen en zijn we gesloten geweest voor publiek. Het is voor iedereen duidelijk dat ook wij inkomsten hebben gemist en zoekende zijn naar ondersteuning van donateurs.

Wordt u onze donateur? 

Wij bieden u, als donateur, gratis bezoek aan ons museum en 50% korting op een toegangskaartje voor optredens. U ontvangt eenmaal per kwartaal onze nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van de wetenswaardigheden in en rond Het Oude Gemaal. Tevens  krijgt u het (financiële) jaarverslag waarin wij laten zien wat we met het geld van de donaties hebben gedaan.

Wij hopen op uw steun en danken u bij voorbaat!

Stichting den Huygen Dijck - info@hetoudegemaalheerhugowaard.nl 

IBAN- rekeningnummer: NL08 ABNA 0405 6426 79

Polder 3D Experience

Weet je nog weinig over de historie van Heerhugowaard en wil je op een leuke wijze en in korte tijd daar toch meer over weten? En ook nog nooit pratende schilderijen gezien? Kom dan vooral langs om onze Polder 3D Experience te bekijken!

Als Poldermuseum vertellen we primair het verhaal over het​ ​ontstaan​ ​van​ ​de​ ​polder​ 

Om​ ​het​ ​ontstaan​ ​van​ ​de​ ​polder​ ​Heerhugowaard​ ​in​ ​een​ ​goed​ ​historisch​ ​perspectief te​ ​zetten,​ ​moeten​ ​wij​ ​ver​ ​teruggaan​ ​in​ ​de​ ​tijd.​ ​Het​ ​“Hollands​ ​Noorderkwartier” heeft​ ​een​ ​zeer​ ​jonge​ ​geschiedenis​ ​en​ ​is​ ​gevormd​ ​na​ ​de​ ​laatste​ ​ijstijd,​ ​10.000​ ​jaar geleden.​ ​Door​ ​de​ ​stijging​ ​van​ ​de​ ​zeespiegel​ ​vormden​ ​zich​ ​strandwallen,​ ​waarachter de​ ​binnenzee​ ​verzoette​ ​door​ ​aanvoer​ ​van​ ​rivierwater;​ er​ ​vormde​ ​zich​ ​hoogveen. 

Door​ ​het​ ​“Gat​ ​van​ ​Bergen”​ ​bouwde​ ​de​ ​Noordzee​ ​de​ ​kleigronden​ ​van​ ​West-Friesland op,​ ​later​ ​door​ ​veenmos​ ​overwoekerd.​ ​Rond​ ​het​ ​jaar​ ​2000​ ​v.​ ​Chr.​ ​zwom​ ​dan​ ​ook,​ ​in het​ ​huidige​ ​Heerhugowaard,​ ​een​ ​dwergvinvis​ ​rond. 

De​ ​mens​ ​vestigde​ ​zich​ ​op​ ​de​ ​veengronden​ ​en​ ​ging​ ​het​ ​ontginnen​ ​(brandstof​ ​en goede​ ​bouwgrond)​ ​met​ ​als​ ​gevolg​ ​inklinking​ ​en​ ​dus​ ​bodemdaling;​ ​het​ ​land​ ​kwam onder​ ​de​ ​zeespiegel​ ​te​ ​liggen!​ ​Het​ ​water​ ​is​ ​een​ ​probleem;​ ​het​ ​Noorderkwartier dreigt​ ​verloren​ ​te​ ​gaan.​ ​Terpen​ ​en​ ​dijken​ ​zijn​ ​een​ ​voorwaarde​ ​voor​ ​bewoning.​ ​Het is​ ​een​ ​drassig​ ​gebied​ ​met​ ​vele​ ​meren​ ​en​ ​plassen.

Vanuit​ ​Alkmaar​ ​wordt​ ​op​ ​een​ ​doorwaadbare​ ​plaats​ ​een​ ​“dijk”​ ​aangelegd​ ​naar​ ​het hoger​ ​gelegen​ ​vissersdorpje​ ​Oterleek,​ ​de​ ​Huygendijk!​ ​Gelukkig,​ ​want​ ​bij​ ​de stormvloed​ ​van​ ​1248​ ​ontstaat​ ​de​ ​“Grote-​ ​of​ ​Zuider​ ​Waert”.​ ​De​ ​Huygendijk​ ​behoedt het​ ​Noorderkwartier​ ​voor​ ​tweedeling. 

De​ ​West-Friese​ ​Omringdijk​ ​wordt​ ​voltooid​ ​en​ ​beschermt​ ​het​ ​binnenliggende​ ​land tegen​ ​de​ ​Noordzee.​ ​Echter​ ​dit​ ​blijkt​ ​later​ ​een​ ​nadeel;​ ​de​ ​zee​ ​brengt​ ​geen vruchtbaar​ ​slib​ ​en​ ​dus​ ​is​ ​de​ ​grond​ ​van​ ​de​ ​polder​ ​zeer​ ​onvruchtbaar.​ ​Maar​ ​dat​ ​weet men​ ​dan​ ​nog​ ​niet.

Zo’n​ ​400​ ​jaar​ ​is​ ​het​ ​meer​ ​De​ ​Waert​ ​een​ ​belangrijk​ ​vaargebied​ ​voor​ ​de​ ​boeren​ ​om hun​ ​waren​ ​naar​ ​de​ ​markten​ ​van​ ​Hoorn​ ​en​ ​Alkmaar​ ​te​ ​brengen.​ ​In​ ​1620​ ​wordt​ ​het idee​ ​geboren​ ​de​ ​Waert​ ​droog​ ​te​ ​leggen​ ​en​ ​in​ ​1625​ ​op​ ​4​ ​april​ ​wordt​ ​het​ ​Octrooi verleend​ ​door​ ​de​ ​Staten​ ​van​ ​Holland.​ ​

Het​ ​grote​ ​werk​ ​kon​ ​beginnen:​ ​een​ ​ringdijk aanleggen,​ ​een​ ​ringvaart​ ​graven,​ ​molens​ ​bouwen.​ ​47​ ​molens​ ​stonden​ ​er​ ​in​ ​1634​ ​bij de​ ​drooglegging!​ ​Het​ ​uitgeven​ ​van​ ​de​ ​kavels​ ​vond​ ​plaats​ ​in​ ​Alkmaar.​ ​Het​ ​waterpeil van​ ​de​ ​polder​ ​varieert​ ​tussen​ ​–​ ​2,5​ ​m​ ​NAP​ ​in​ ​de​ ​Noord​ ​tot​ ​–3,9​ ​m​ ​NAP​ ​bij​ ​het gemaal/museum.

De​ ​elektrische​ ​bemaling​ ​van​ ​nu​ ​krijgt​ ​toch​ ​weer​ ​een​ ​deel​ ​van​ ​de​ ​energie​ ​bij​ ​een windmolen​ ​vandaan,​ ​de​ ​moderne​ ​windturbine.​ ​Een​ ​moderne​ ​windturbine​ ​kan​ ​zoveel vermogen​ ​leveren​ ​dat​ ​die​ ​in​ ​staat​ ​is​ ​om​ ​vier​ ​gemalen​ ​van​ ​energie​ ​te​ ​voorzien​ ​zoals die​ ​nu​ ​achter​ ​het​ ​Poldermuseum​ ​aan​ ​de​ ​Huigendijk​ ​staat....


Reacties bezoekers: