Scholen


Het Oude Gemaal heeft een speciaal leerprogramma voor leerlingen van de basisscholen (groep 7/8). Wij kunnen maximaal 30 leerlingen met hun begeleiders per keer ontvangen. Het programma duurt ca. 1,5 uur. Op en ochtend kunnen we 2 groepen van 30 leerlingen ontvangen. Voor nadere informatie over het leertraject zie hieronder.

Voor een afspraak en nadere invulling van het bezoek kunt u contact opnemen met met onze coordinator:

Jan Bootsma: janbootsma@poldermuseumheerhugowaard.nl


Leerproject ​​over het​ ​ontstaan​ ​en​ ​de​ ​waterhuishouding​ ​van​ ​de​ ​polder​ ​Heerhugowaard

Het leerproject ‘3 meter onder zee’ is bedoeld​ ​voor​ ​de bovenbouw​ ​van​ ​de​ ​basisschool.​ ​​ ​Bij dit project beogen wij ​de​ ​volgende​ ​doelstellingen:​ ​

  1. De​ ​leerlingen leren​ ​dat​ ​het​ ​grootste​ ​gedeelte​ ​van​ ​Noord Holland​ ​onder​ ​zeeniveau​ ​ligt​.

  2. De leerlingen leren dat​ ​er​ ​maatregelen​ ​genomen​ ​moeten​ ​worden​ ​om​ ​de​ ​dreiging​ ​van​ ​het​ ​water​ ​tegen te​ ​gaan.

  3. De leerlingen leren dat het niet vanzelfsprekend is ​dat​ ​ze hier kunnen wonen​

  4. De leerlingen nemen kennis van de ontstaansgeschiedenis van de polder Heerhugowaard.

Voor ​dit ​project​ ​is een digitale leskist in ontwikkeling. We verwachten dat deze leskist in het schooljaar 2019/2020 beschikbaar zal zijn. Aansluitend op het doen van de opdrachten uit de digitale leskist kunnen de leerlingen verschillende praktijkactiviteiten ondernemen.

Maar ook tot deze tijd kunnen leerlingen een leerzaam project volgen. Op dit moment hebben wij een programma dat bestaat uit 2 delen.


1. Een fietstocht met opdrachten​ ​naar​ Het Oude Gemaal. Deze opdrachten kunt u downloaden via deze link.

Op​ ​weg naar het museum ​gaan​ ​de​ ​kinderen​ ​op​ ​de​ ​fiets​ ​van school​ ​via​ ​de​ ​Rustenburgerweg​ ​en​ ​de​ ​Huygendijk​ ​naar​ ​het​ ​museum.​ ​Onderweg moeten​ ​zij​ ​een​ ​aantal​ ​vragen​ ​beantwoorden​ ​over​ ​de​ ​boerderijen​ ​en​ ​het hoogteverschil​ ​tussen​ ​de​ ​ringvaart​ ​en​ ​de​ ​poldersloten.

2. Een bezoek aan het poldermuseum.

  • Aangekomen​ ​in​ ​het​ ​museum​ ​worden​ ​de kinderen ​verdeeld​ ​in​ ​enkele​ ​groepjes en​ ​gaan​ ​- ​roulerend​ ​- enkele ​opdrachten​ ​doen, waarbij zij door de tentoonstelling worden genomen.

  • Zo hebben wij o.a. de ​spannende opdracht van​ ​het​ ​kraken​ ​van​ ​de kluis: met​ ​behulp​ ​van​ ​afbeeldingen​ ​ ​moeten​ ​in​ ​de​ ​museumzaal​ ​​jaartallen​ ​​worden​ gezocht ​welke , indien​ ​in​ ​goede​ ​volgorde, ​de​ ​code van​ ​de​ ​kluis​ ​opleveren.​ ​Met​ ​groot​ ​enthousiasme​ ​zoeken​ ​de​ ​jongens​ ​en​ ​meisjes​ ​de jaartallen​ ​en​ ​bij​ ​het​ ​openen​ ​van​ ​de​ ​kluis​ ​is​ ​de​ ​spanning​ ​groot…….. !

  • Natuurlijk wordt ook in het kort – aan de hand van de tijdlijn van de polder - het​ ​verhaal​ verteld van​ ​het​ ​ontstaan​ ​van​ ​het​ ​meer​ ​de​ ​Grote​ ​Waert​ ​in 1248,​ ​de​ ​drooglegging​ ​in​ ​1631​ ​en​ ​de​ ​nieuwste​ ​ontwikkeling​:​ ​Stad​ ​van​ ​de Zon​.

  • Verder is er een hele beeldende film waarin de geschiedenis pakkend wordt getoond. Dat is een film van circa 10 minuten, waarin zij zich geen moment zullen vervelen.

Uit ervaring weten wij inmiddels dat de kinderen van een bezoek aan ons genieten en daarna ​ ​​met​ ​andere​ ​ogen​ ​tegen​ ​het​ ​water​ ​en​ ​de​ ​polder​ ​aankijken.​ ​


Drone vlucht

Dit filmpje geeft een mooi overzicht van de omgeving en.......hoe het OUDE nu verbouwde Poldermuseum er eerst van binnen uitzag.

Kom ook weer eens een keertje langs en ontdek de grote bouwkundige verschillen. Ook de tentoonstelling is gemoderniseerd.