Privacy beleid

Privacybeleid

In dit privacystatement informeren we jou over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Stichting Den Huygendijck (verder genoemd Het Oude Gemaal) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacystatement erop neer dat we jouw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met je zijn overeengekomen;

  • niet zonder jouw toestemming met anderen zullen delen, tenzij een wettelijke verplichting geldt;

  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer je vragen hebt die niet in dit privacystatement zijn beantwoord of opmerkingen hebt over de inhoud of wanneer je klachten hebt, komen wij graag met je in contact. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan dit privacystatement.

Toepassingsbereik

Dit privacystatement is van toepassing op deze website van Het Oude Gemaal, Eventbrite evenementen bestelsite en op het gebruik van onze boekenshop. Het Oude Gemaal verwerkt persoonsgegevens die door jou aan ons zijn verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Woonadres

  • Postcode

  • Woonplaats

  • Land

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

Het Oude Gemaal verwerkt persoonsgegevens alleen om met je in contact te treden nadat je een bestelling hebt gedaan.

Hoelang wij gegevens bewaren

Het Oude Gemaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Persoonsgegevens van de vrijwilligers

Dezelfde persoonsgegevens van de vrijwilligers van Het Oude Gemaal worden op dezelfde discrete wijze behandeld en dienen uitsluitend om relevante informatie uit te wisselen over Het Oude Gemaal.

Delen met anderen

Het Oude Gemaal verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Het Oude Gemaal gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het Oude Gemaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetoudegemaalheerhugowaard.nl

Het Oude Gemaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Het Oude Gemaal neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contact

Indien je vragen hebt over dit privacystatement, dan kun je contact met ons opnemen door te mailen naar info@hetoudegemaalheerhugowaard.nl of een brief te sturen naar: Stichting Den Huygendijck, Huigendijk 17 | 1703 RG Heerhugowaard