Organisatie

Bestuur

 • Voorzitter - Jan van der Starre

 • Vicevoorzitter -

 • Penningmeester - Gert-Jan van Diepen

 • Secretaris - Willy Deimveld

 • Bestuurslid - Emiel Piek

 • Bestuurslid - Jan Bootsma

 • Bestuurslid - vacatureDe exploitatie

 • Het totale beheer van het aangepaste poldergebouw met het museum, het museumcafé, de steiger en de daarbij behorende terreinen is in handen van de Stichting. Exploitatie van het museum geschied door de vrijwilligersorganisatie van de Stichting, ondersteund door de Vereniging van Vrienden.

 • Door extra inkomsten te genereren via verhuur van het museumcafé en de verwachtte toename van bezoekers ziet het Stichtingsbestuur mogelijkheden voor een blijvende duurzame ontwikkeling van de museumfunctie. De voorgestelde aanpassingen van het poldergebouw, de reeds gerealiseerde brugverbinding met het Park van Luna en de steiger aan de Ringvaart komen de exploitatie ten goede.

 • De exploitatie komt in handen van een ondernemer. Voor de recreatieve activiteiten wordt met name gedacht aan de combinatie van waterrecreatie (ringvaart/watergebied Heerhugowaard) met sport en spel (terrein Park van Luna achter het poldermuseum). Door deze activiteiten zal er een spin-off ontstaan richting het culturele deel van het poldergebouw, het poldermuseum Heerhugowaard.

Ambitie van het Stichtingsbestuur

 • Voor Heerhugowaard is behoud van het Poldermuseum van groot belang. Het monumentale pand is mede bepalend voor de identiteit van de gemeente. Het Oude Gemaal behoort tot het industrieel erfgoed van de gemeente. Het bestuur van de Stichting Den Huygen Dijck wil i.s.m. de gemeente werken aan een verhoging van de aantrekkelijkheid, van actualisatie van de museumfunctie, verruiming van openingstijden en verbeteren van de bereikbaarheid. De unieke ligging tussen Ringvaart, Oostertocht en Park van Luna leent zich bij uitstek voor het toevoegen van een recreatief toeristische functie.

 • Op basis van onderzoek door architect John Kerssens en in overleg met het bestuur van de Stichting Den Huygen Dijck is uiteindelijk gekozen voor een scenario van kleinschalige horeca ter ondersteuning van de museumactiviteiten en de nog te ontwikkelen recreatieve/toeristische activiteiten. Voor deze laatste toe te voegen functie zijn contacten gelegd met ondernemers die ervaring hebben met dergelijke activiteiten in de regio.

 • Daarnaast is het bestuur actief in het binnenhalen van diverse culturele evenementen en zoekt het bedrijfsleven in HHW op om het poldergebouw te promoten voor diverse activiteiten en is er een belangrijk contact met HHNK gelegd, om te bepalen of daar mogelijkheden liggen voor enige samenwerking. Recreatieve activiteiten gecombineerd met kleinschalige horeca zullen meer bezoekers genereren én het financiële draagvlak verbeteren.

 • Vernieuwing van de museale presentaties moet passen bij het verwachtingspatroon van de bezoeker van de 21e eeuw. De techniek is voorhanden om bijvoorbeeld presentaties interactiever te maken. Het voornemen is om via een tijdslijn het verleden en heden van de Polder Heerhugowaard in het museum in beeld te brengen en hierbij gebruik te maken van de huidige multimedia technieken. Dit zal ook bijdragen aan het verbeteren van het educatieve element voor de scholen in Heerhugowaard.

Taken van het Bestuur

Binnen het bestuur zijn de taakvelden verdeeld onder de bestuursleden. Zij zijn voor deze onderwerpen het eerste aanspraakpunt/contactpersoon.

 • Het gebouw, met daarin het historische gemaal, is geheel aangepast aan de eisen van deze tijd en de oude kenmerken van het pand zijn weer naar voren gehaald. De historie wordt benadrukt, de beoogde bredere inzetbaarheid is goed uitgedacht en uitgewerkt door architectenbureau Kerssens | de Ruiter.

 • De museum inrichting en de presentatie van het Poldermuseum is aangepakt en gemoderniseerd. Zo is er nu een mooie 3D multimediale Polder Experience presentatie toegevoegd die sinds de heropening begin juni 2018 met veel succes wordt vertoond!

 • Vernieuwing van museale presentaties moet passagiers bij het verwachtingspatroon van de bezoeker van de 21e eeuw. De techniek is voorhanden om bijvoorbeeld presentaties interactiever te maken. Het voornemen is om via een tijdslijn het verleden en heden van de Polder Heerhugowaard in het museum in beeld te brengen en te gebruiken te maken van de huidige multimediatechnieken. Dit zal ook bijdragen aan het verbeteren van het educatieve element voor de scholen in Heerhugowaard.

 • Om dit alles mogelijk te maken zijn diverse partijen vooraf benaderd en gevraagd een financiële bijdrage te leveren waar mogelijk. Onderstaande partijen hebben ons financieel gesteund. Het vertrouwen dat deze gulle gevers in ons hebben gesteld maakt ons trots.

Ontvangen donaties

 • Het Prins Bernard cultuurfonds. Dit fonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Bijdrage voor verbouwing en nieuwe presentatie.

 • Stichting NUT heeft zich tot doel gesteld om organisaties in Heerhugowaard te steunen bij initiatieven tot en de realisatie van projecten, activiteiten of evenementen met een algemeen, cultureel, maatschappelijk, sociaal of recreatief doel. Bijdrage voor presentatie.

 • Rabobank ClubKas Actie. Bijdrage voor 3D Polder Experience film presentatie (2018)

 • Rabobank Clubkas Actie. Bijdrage voor presentatie "Het Dorp" (2019)