Sol·licitud de contribucions (Call for papers)

Estudis Escènics obre una «sol·licitud de contribucions (articles)» per al dossier específic sobre l’obra d’Strindberg que recollirà les ponències de la Jornada «Sóc contemporani! Strindberg i el teatre d’avui» en el número de l’any 2020 de la revista.

Convocatòria de resums

  • Estudis Escènics accepta propostes d’article per al seu dossier «Strindberg».
  • La participació és oberta a totes aquelles persones interessades en la matèria. Caldrà presentar prèviament un resum de la contribució. Els resums, de no més d’una pàgina, s’hauran de lliurar, en català, castellà o anglès, abans del dia 1 de setembre a l’adreça següent: info.estudisescenics@institutdelteatre.cat
  • El Consell de Redacció de la revista farà una selecció de les propostes.
  • Les contribucions acceptades es lliuraran en un termini de dos mesos (1 de novembre) per a la publicació a Estudis Escènics.
  • Les normes de presentació d’originals es poden trobar al següent enllaç: http://estudisescenics.institutdelteatre.cat/index.php/ees/about/submissions
  • El Consell de Redacció vetllarà per la qualitat científica dels articles tot proposant, durant el procés d’edició, un sistema de doble revisió cega per part d’especialistes reconeguts en la matèria.

Continguts orientatius del dossier

Ja fa més d’un segle que Strindberg ens va llegar el monument de la seva obra. De ple en un nou mil·lenni, volem anar més enllà d’una crítica estrictament literària per endinsar-nos en la pulsió central de l’artista: pensar i fer un teatre necessari per a la societat del seu temps. Parlar als contemporanis des del contemporani. O, dit d’una altra manera, trobar llenguatges, formes i continguts per interpel·lar-los i confrontar-los amb els conflictes —tant socials com individuals— del tombant de segle. I és per això que l’obra de Strindberg explora i transgredeix els límits estètics i ideològics de la seva època. La seva lluita ens dona peu a reflexionar sobre el teatre que avui vol ser intempestiu (contemporani).

Per un costat, ens interessa plantejar l’obra d’Strindberg com a estímul i jaciment inexhaurible de pensaments i procediments dramatúrgics.

Per un altre, no volem deixar de valorar l’obra dramàtica de Strindberg com a terrer fèrtil per a la reescriptura. Volem observar com l’autor és llegit, interpretat, adaptat i escenificat en l’actualitat. La manera amb què diversos creadors el prenen —o l’han pres— com a material de referència teòrica i creativa en la seva necessitat imperiosa de renovació.