EduSaúde MGB

O noso equipo

No IES Manuel García Barros contamos coa participación estable en programas de innovación educativa que pretenden convertir o noso centro educativo nun espazo promotor de estilos de vida activos e saudables. Por terceiro ano consecutivo presentámonos na convocatoria dos Contratos-Programa Innova na modalidade EDUsaúde

O proxecto conta coa participación estable dun grupo de profesorado que supón a máis da metade do claustro, en todas as convocatorias. Nos últimos anos estamos tentando facer un esforzo para que este proxecto resulte verdadeiramente interdisciplinar e que consiga chegar a todo o alumnado, e ao resto da comunidade educativa, do centro.

En paralelo, o noso centro participa nos programas educativos, Plan Proxecta+, na modalidade de Proxectos de Vida Activa e Deportiva, coordinados dende o departamento de educación física do centro, co lema "Sumamos Movemento e Saúde no MGB".