SAMEN SCHOOL MAKEN!

Samen SCHOOL MAKEN!

Heb jij een HART voor de school?

Wil je graag eens een vliegje zijn in de klas?

Wil je het schoolleven van je kind van dichtbij mee beleven?

Wil je mee de handen uit de mouwen steken ten voordele van de school?


‘Samen school maken’… Daar gaan we voor! We hebben jou als ouder immers nodig om samen met leerkrachten en leerlingen te werken aan een fijne, warme en gastvrije school. Een school waar elk kind zich thuis kan voelen en kan groeien.

Ook het komende schooljaar bieden we jullie als ouders heel veel kansen om jullie verbonden te weten met de school van jullie kind.

Wil jij graag meehelpen bij zwemuitstapjes, fruit snijden, in de klas komen voorlezen, gezelschapsspelletjes spelen of zie jij het zitten om mee activiteiten te organiseren om de school financieel te ondersteunen (denk maar aan schoolfeest, de quiz, winterfeest,...). Alles kan! Alles draagt bij aan een warm schoolklimaat waar ook jij als ouder deel van uit maakt. Alles draagt bij aan onze droom om ‘samen school te maken’.

Voor meer info kan je terecht bij:

Ineke De Vylder (mama van Svea L2 en Malin K3, en Siren), de directie of op het emailadres: samenschoolmaken.lokeren@gmail.com


schoolraad

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan op school, waarin naast zowel ouders, het personeel en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad (zie hierboven). Ook de directie en een afvaardiging vanuit het schoolbestuur zijn aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.

Er wordt overlegd over geplande beslissingen in verband met welbepaalde thema’s (bv. wijzigingen in het schoolreglement, infrastructuurwerken, …

Leden van onze schoolraad:

Voorzitter : Mieke Lybeert

Vertegenwoordigers leerkrachten : Marian Geerts, Nancy Persyn

Vertegenwoordigers ouders : Ineke De Vylder en Mieke Lybeert

Vertegenwoordigerslokale gemeenschap : Sabine Vervaeke en Kristien Thiepont