Ouder- en schoolraad

ouderraad

Heb jij een HART voor de school?

Wil je graag eens een vliegje zijn in de klas?

Wil je het schoolleven van je kind van dichtbij mee beleven?

Wil je mee de handen uit de mouwen steken ten voordele van de school?

Welkom bij de ouderraad! Want: af en toe kan je een echt vliegje zijn op de school, en misschien wel vaker dan je denkt...

Zo zijn er mama’s en papa’s die meehelpen meehelpen bij de zwemuitstapjes, fruit snijden, in de klas komen voorlezen of gezelschapsspelletjes spelen, … Of we organiseren samen met het schoolteam een activiteit om de school financieel te steunen (denk maar aan het schoolfeest, Winterfeest, de ontbijtactie, …). De ingezamelde centjes worden altijd goed gebruikt door de school om iets aan te kopen of te verfraaien, om uitstappen minder duur te maken, enz. Het komt uiteindelijk altijd ten goede aan onze kinderen!

Daarnaast plannen we met de ouderraad ook een aantal ontspannende activiteiten om elkaar als ouder wat beter te leren kennen, bv. onze Millie-quiz of een sportavond.

We overleggen ook over thema's die nauw aansluiten bij de dagelijkse werking van de school en kunnen zo mee adviseren en input geven aan de schoolraad (zie hieronder).

Wij verwelkomen graag zo veel mogelijk mensen bij al deze activiteiten. Lid zijn van de ouderraad houdt geen vast engagement in, want het maakt echt niet uit of je je af en toe kan vrijmaken, of juist heel veel … De inbreng van iedereen, hoe verschillend die soms ook is, is meer dan welkom!

En voor alle duidelijkheid, onze activiteiten zijn best plezant: geen saaie boel, maar ruimte voor gezelligheid en om elkaar beter te leren kennen, want er is altijd een gemeenschappelijke band, nl. een hart voor onze kinderen, én een hart voor de school!

Voor meer info kan je terecht bij:

Ineke De Vylder (mama van Svea K3 en Malin K1, voorzitter ouderraad)

ouderraad.duizendvoet@gmail.com

schoolraad

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan op school, waarin naast zowel ouders, het personeel en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad (zie hierboven). Ook de directie en een afvaardiging vanuit het schoolbestuur zijn aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.

Er wordt overlegd over geplande beslissingen in verband met welbepaalde thema’s (bv. wijzigingen in het schoolreglement, infrastructuurwerken, …

Leden van onze schoolraad:

Voorzitter : Mieke Lybeert

Vertegenwoordigers leerkrachten : Marian Geerts, Nancy Persyn

Vertegenwoordigers ouders : Ineke De Vylder en Mieke Lybeert

Vertegenwoordigerslokale gemeenschap : Joke Afschrift, Sabine Vervaeke

Contactgegevens schoolraad : ouderraad.duizendvoet@gmail.com