CLB

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding WAAS EN DENDER

Grote Kaai 7b2

9160 Lokeren

09/3482562

09/3493914

Schoolarts : Dokter Machteld De Bock / Patrick Lammens

Verpleegkundige : Mevr. Elke Pieters

epieters@vclbwaasdender.be

Maatschappelijke werker : Mevr. Riet Van Poucke

rvpoucke@vclbwaasdender.be

Psycholoog : Mevr. Gert Haentjens

ghaentjens@vclbwaasdender.be