CLB

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding WAAS EN DENDER

Grote Kaai 7b2

9160 Lokeren

09/3482562

09/3493914

Schoolarts : Dokter Machteld De Bock

Contactpersoon : Mevr. Elke Pieters

epieters@vclbwaasdender.be