De Accolade

Kinderen/leerkrachten met een hulpvraag kunnen beroep doen op de Accolade. Dit is een ondersteuningsnetwerk waarbij de expertise uit het buitengewoon onderwijs wordt ingezet in het gewoon onderwijs.

www.deaccolade.be