brugfiguur

Sinds 2007 is er vanuit het Lokerse Stadsbestuur (Dienst Samenleving) een brugfiguur tewerkgesteld. De brugfiguur ondersteunt vijf scholen in het centrum van Lokeren en werkt mee de brug te slaan tussen de scholen, de gezinnen en de buurt. Het project zet in op gelijke onderwijskansen, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie en taalstimulering. De brugfiguur werkt enerzijds met schoolteams en anderzijds met de ouders. Het schoolteam denkt na over initiatieven om ouders meer en beter te betrekken bij het onderwijsgebeuren van hun kind en om een betere afstemming te krijgen tussen de schoolteams en de gezinnen op school.

Op onze school ondersteunt brugfiguur Femke Ringoot enkele activiteiten rond ouderbetrokkenheid, zoals bv.

  • Voorleesproject om ouders te stimuleren in boekjes te kijken met hun kleuter (Vertelcarrousel)
  • Voorschoolse traject: ouders van peuters die in het komende schooljaar instappen, worden op school uitgenodigd om uitgebreid kennis te maken met de juf en met de werking van de school en de klas. Er wordt een betere voorbereiding beoogd op de kleuterschool.
  • Koffie en knutsels: samen eens beleven welke creatieve technieken er zijn of iets maken voor onze kleuters? Alles kan en zeker met een portie gezelligheid en koffie er bij!
  • …

Meer weten? Neem dan contact op met onze brugfiguur:

Femke Ringoot 09/340.96.03 Femke.Ringoot@lokeren.be